Kontakt
Igor Miilvee
Käitluskeskuse spetsialist

tel 611 2945
igor.miilvee@klab.ee

Osoonikihti kahandavate ainete tasuta vastuvõtmise aeg Käitluskeskuses on pikendatud kuni 31.12.2019

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse kliimaosakonna hallatav Suur-Sõjamäel asuv riiklik fluoritud kasvuhoonegaaside (f-gaaside) ja osoonikihti kahandavate ainete (OKAde) käitluskeskus võtab kuni 31.12.2019 tasuta vastu osoonikihti kahandavaid aineid (OKAsid).

Kampaania eesmärk on eelkõige toetada ettevõtteid ja seadmete omanikke, kes plaanivad külma-ja kliimaseadmetes OKAd kasutuselt kõrvaldada. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele nr 1005/2009/EÜ (PDF) osoonikihti kahandavate ainete kohta jõustus alates 1. jaanuarist 2015 OKAde lisamise keeld olemasolevatesse OKAsid sisaldavatesse seadmetesse.

01.01.2019 – 31.12.2019 tasuta pakutavad teenused

OKAde mahutid

  • OKAde hulka kuuluvate külmaainete (CFC-d ja HCFC-d, nt R-22, R-12, R-11) ja neid aineid sisaldavate segude (R-401, R-402, R-403, R-409A, R-501 ja R-502 erinevad tüübid) vastuvõtt käitluskeskusse, ladustamine ning hävitamise korraldamine.
  • Teiste OKAde hulka kuuluvate ainete (mis on OKAde määruse (EÜ) nr 1005/2009 I ja II lisas) ja neid aineid sisaldavate segude vastuvõtt käitluskeskusse, ladustamine ning hävitamise korraldamine.
  • F-gaaside ja OKAde ohtlike jäätmetena kogumiseks ning Käitluskeskusesse transpordiks vahetusmahutite laenutamine.

Teiste teenuste loetelu ja hinnakiri on käitluskeskuse lehel.