Külmutusagenside ohutusklassid

ISO 817 ja EN 378 standardid määravad iga külmutusagensi ohutusklassi (sh alternatiivid), näiteks A2L. Esimene täht ohutusklassis kirjeldab toksilisust. A on madalama ja B kõrgema toksilisuse tasemega külmutusagens. Teine osa kirjeldab külmutusagensi tuleohtlikkust: 1 (leegi levik puudub), 2L (madal tuleohtlikkus), 2 (tuleohtlik) ja 3 (suur tuleohtlikkus). Tabel näitab ohutusklasside jaotust.

Tuleohtlikkus
Toksilisus
A                       B
1
A1                       B1
2L
A2L                       B2L
2
A2                       B2
3
A3                       B3

Erinevates standardites on iga külmutusagensi lubatud ja maksimaalne täitekogus, mis sõltub toksilisuse astmest ning tuleohtlikkusest. Külmasüsteemi täitekogus sõltub ka ruumi ülesehitusest. Järgnev tabel annab mõned soovituslikud piirmäärad külmasüsteemi täitekoguste kohta, mis põhineb ISO 5149 standardil.

Ohutusklass
Külmutusagens
Külmutusagensi praktiline piirkogus (g/m3)
Lubatav täitekogus 15 m2 hõivatud alas (kg) 1
Maksimaalne täitekogus tavalise hõivatusega ruumis (klass A)
Maksimaalne täitekogus, kus külmutusagensit sisaldavad osad paiknevad hõivatuseta masinaruumis või välisõhu käes
A1
HCFC-22
300
11.3
PP 2 x RM 3
Piirangut pole
HFC-134a
250
9.4
Piirangut pole
HFC-404A
520
19.5
Piirangut pole
HFC-407C
310
11.6
Piirangut pole
HFC-410A
440
16.5
Piirangut pole
R-744
100
3.8
Piirangut pole
A2L
HFC-32
61
2.3
12
Piirangut pole
HFC-1234yf
58
2.2
11
Piirangut pole
HFC-1234ze
61
2.3
12
Piirangut pole
A2
HFC-152a
27
1.0
3.4
Piirangut pole
A3
HC-600a
11
0.3
1.5
Piirangut pole
HC-290
8
0.3
1.5
Piirangut pole
HC-1270
8
0.3
1.5
Piirangut pole
B2L
R-717
0.35
0.01
4.5
Piirangut pole

1 siseruumi kõrguseks on 2,5m
2 praktiline piirkogus
3 ruumi maht

Tabelis välja toodud väärtused on soovituslikud ja külmutusagensi lubatava täitekoguse määramiseks eri tüüpi külmasüsteemide jaoks tuleb kasutada standardeid. Samuti on tabelis näha, et alternatiivsed külmutusagensid on oma omaduste tõttu kõrgema ohutusklassiga võrreldes teiste HFC-dega. Lisainfot leiab Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni osoonisekretariaadi aruandest (PDF).