Ettevõtjale

Kliimamuutuste mõjuga kohanemise arengukava koostamisel uuritakse ka kliimamuutuste mõju majandusele ning ettevõtjatele.

Hetkel on teada, et muutuvad ilmastikuolud ning sagenevad ekstreemsed ilmastikunähtused mõjutavad kindlasti ettevõtete logistikaahelaid ja nõuavad paindlikumate ja vastupidavamate tootmisviiside kasutamist tööstuses.

Samas suureneb nõudlus uute nutikate lahenduste järele, mis võimaldaksid inimestel edukalt ja iseseisvalt toime tulla. Näiteks madalama energiatarbega seadmed, iseseisvad taastuvenergiale tuginevad lahenduse. Suureneb vajadus erinevate kindlustustoodete järele.