Läänemere piirkonna programmi projekt BSR InnoShip

Baltic Sea cooperation for reducing ship and port emissions through knowledge and innovation based competitiveness

Projekti BSR InnoShip peamine eesmärk on toetada Läänemere riike tegema koostööd meretranspordist tuleneva õhusaastatuse vähendamisel.

Projekt edendab innovatiivset rahvusvahelist lähenemist erinevate huvide ja vajaduste rahuldamiseks merendussektoris, kindlustamaks keskkonda säästev, jätkusuutlikum ja majanduslikult elujõulisem Läänemere ressursside kasutamine.

Eesti osalus projektis näeb ette saasteainete (peened osakesed, vääveldioksiid, lämmastikoksiidid) mõõtmist ja modelleerimist Tallinna ja Muuga sadamapiirkondade välisõhust, hinnangu andmist välisõhu kvaliteedile Tallinna linnas ja sadamate vahetus läheduses, ning laevadelt lähtuvate saasteainete võimalikule mõjule inimese tervisele.

Projekti peapartner ja koordineerija on Soome Läänemere Instituut, kokku osaleb projektis 19 partnerit 9-st Läänemere riigist (Soome, Taani, Eesti, Saksamaa, Läti, Leedu, Norra, Poola, Rootsi), lisaks on kaasatud Venemaa. Eesti poolt on projekti partneriks Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ.

Projekti kestus: 11.06.2010 – 10.09.2013 (42 kuud)