Pakume Geotehnikalaboris tööd spetsialistile.

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus otsib Tallinnas paiknevasse geotehnikalaborisse spetsialisti.
Töö kirjeldus:
Geotehnikalabor tegeleb pinnase füüsikaliste ja mehaaniliste omaduste määramisega ehitusgeoloogidele, ehitajatele ja teedeehitajatele.Teimitakse tellijate poolt toodud pinnase proove ja osaletakse suuremates erialastes projektides. Erialane täpsem väljaõpe on kohapeal.