Geotehnika osakond koos selle koosseisu kuuluva geotehnikalaboriga tegeleb pinnase füüsikaliste ja mehaaniliste omaduste määramisega ehitusgeoloogidele, ehitajatele ja teedeehitajatele.Teimitakse tellijate poolt toodud pinnase proove ja osaletakse suuremates erialastes projektides.

Link CV Keskuse töökuulutusele