Kontakt
Tõnu Reintamm
Käitluskeskus

tel +372 5855 9947
ref@klab.ee

Kontakt
Suur-Sõjamäe 34, 11415 Tallinn
tel. +372 611 2985; mobiil +372 5855 9947
 • Registrikood 10057662
 • Keskkonnaluba KL-513571
 • Käitlemisluba FKKL/328693

Käitluskeskus

Külmaaine on võimas keskkonnaohtlik kasvuhoonegaas ja vana külmaaine on ohtlik jääde!

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse käitluskeskuse eesmärk on fluoritud kasvuhoonegaaside (F-gaaside) ja osoonikihti kahandavate ainete (OKA-de) keskkonnaohutu käitlemine ning asjakohase teadlikkuse suurendamine.

Alates 16.09.2022 võtame Käitluskeskuses lõppkäitluse korraldamiseks tasuta vastu külmaainete jäätmeid, mis on tüübiti kogutud ja mille loovutus on korrektselt FOKA registrisse kantud. Soodustuse saamiseks tuleb jäätmetega seotud FOKA registritähis(ed) esitada e-postiga (ref@klab.ee) külmaainete jäätmete loovutamise kokkuleppimisel või Käitluskeskuses jäätmete saatekirja täitmisel.

Tüübiti kogutud jäätmete loovutajatele on vastavas koguses soodsam ka taasväärtustatud külmaaine. Samuti saab Käitluskeskusest jäätmete tüübiti kogumiseks tasuta laenutada nõuetele vastavaid mahuteid (25L ja 50L).

Alates 2020. a 1. jaanuarist on keelatud GWP väärtusega >2500 ringlusse võtmata külmaainete kasutamine selliste jahutusseadmete hooldustööde tegemiseks, mille külmaaine täitekogus on >40 tonni CO2-ekvivalenti. Piirangud mõjutavad külmaaineid nagu R-404A, R-507A, R-422A, R-422D jt.

Järgi seadust, ära osta teadmata päritolu külmaainet ja anna oma külmaainele ringmajanduses uus võimalus Eesti Keskkonnauuringute Keskuse abiga!

Teenused:

 • Käitluskeskuses saab hävitamise asemel fluoritud kasvuhoonegaaside hulka kuuluvaid ühe- ja mitmekomponentseid külmaaineid (nt R-134a, R-404A jt) ringlusse võtuks ka süvapuhastada ning vajadusel taasväärtustada ja sertifitseerida.
 • Osoonikihti kahandavate ainete hulka kuuluvate külmaainete, tulekustutusainete, lahustite jms kemikaalide (CFC-d, HCFC-d, haloonid, süsiniktetrakloriid (CCl4), metüülkloroform (CH3CCl3), metüülbromiid (CH3Br) jt) ning neid sisaldavate segude vastuvõtt ohtlike jäätmetena ja hävitamise korraldamine Eesti Vabariigis või selle lipu all registreeritud jäätmeloovutaja puhul [hind kokkuleppel].
 • Fluoritud kasvuhoonegaaside hulka kuuluvate külmaainete, tulekustutusainete, isolatsioonigaaside, propellentide jms (HFC-d, PFC-d, väävelheksafluoriid (SF6) jt) ning neid sisaldavate segude tasuline vastuvõtt ohtlike jäätmetena ja hävitamise korraldamine [4,17€/kg + km].
 • Ühe- ja mitmekomponentsete külmaainete ja tulekustutusainete, lahustite jms määramine ning keemilise koostise laboratoorne analüüs [hind kokkuleppel].
 • Ühe- ja mitmekomponentsete külmaainete koostise kiiranalüüs [25,00€/analüüs + km].
 • Ühe- ja mitmekomponentsete külmaainete süvapuhastamine ja vajadusel sertifitseerimine [hind kokkuleppel kuni 20,00€/kg + km].
 • Haloonide tarnimine Eesti Vabariigi kriitilisteks vajadusteks.
 • F-gaaside ja OKA-de ohtlike jäätmetena kogumiseks ning Käitluskeskusesse transpordiks vahetusmahutite laenutamine tasuta. Vahetusmahutid on mahuga kuni 100 L ja külmamajanduses kasutatavate standardsete SAE ¼″ või ¾″ ühendustega.
 • Koolituste korraldamine külmatehnikutele, tuletõrjespetsialistidele, tolliametnikele ja teistele.

Teenuste osutamise täpne aeg on vaja eelnevalt kokku leppida.

Lisaks kirjeldatud teenustele on Käitluskeskus Keskkonnaministeeriumi partner riiklikes ja rahvusvahelistes projektides, mille eesmärk on osoonikihti kahandavate ainete kasutamise lõpetamine ja fluoritud kasvuhoonegaaside kasutamise vähendamine.