Kontakt
Tõnu Reintamm
Käitluskeskus

tel +372 5855 9947
ref@klab.ee

Kontakt
Suur-Sõjamäe 34, 11415 Tallinn
tel. +372 611 2985; mobiil +372 5855 9947
  • Registrikood 10057662
  • Keskkonnaluba KL-513571
  • Käitlemisluba FKKL/328693

Käitluskeskus

Külmaaine on võimas keskkonnaohtlik kasvuhoonegaas ja vana külmaaine on ohtlik jääde!

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse käitluskeskuse eesmärk on fluoritud kasvuhoonegaaside (F-gaaside) ja osoonikihti kahandavate ainete (OKA-de) keskkonnaohutu käitlemine ning asjakohase teadlikkuse suurendamine.

Alates 2020. a 1. jaanuarist on keelatud GWP väärtusega >2500 ringlusse võtmata külmaainete kasutamine selliste jahutusseadmete hooldustööde tegemiseks, mille külmaaine täitekogus on >40 tonni CO2-ekvivalenti. Piirangud mõjutavad külmaaineid nagu R-404A, R-507A, R-422A, R-422D jt.

Järgi seadust, ära osta teadmata päritolu külmaainet ja anna oma külmaainele ringmajanduses uus võimalus Eesti Keskkonnauuringute Keskuse abiga!

EKUK Käitluskeskuse profiiliks on 14 06 01* ja 16 05 04* koodi alla kuuluvate ohtlike jäätmete vastuvõtt, nende edasine sorteerimine eelistatult taaskasutuseks ja hävitamiseks. Teie parima teenuse osutamise huvides on vajalik hiljemalt plaanitava üleandmispäevale eelneval tööpäeval meiega kontakteeruda ja leppida teenuse osutamise täpne aeg ja viis eelnevalt kokku.

Teenused:

  • Külmaainete jäätmete vastuvõtt

külmaainete jäätmete vastuvõtt on TASULINE – HIND: 4,17€/kg neto*

*v.a. LIIGITI KOGUTUD HFC-134A, HFC-32, HFC-404A, HFC-407C või HFC-410A jäätmed, mis osutuvad kiiranalüüsi tulemuse põhjal taasväärtustatavaks, millele pakume vastuvõtul 50% allahindlust ja soodustust vastava süvapuhastatud külmaaine ostmisel.

Klientidele kuuluvad korduvkasutatavad jäätmemahutid tagastatakse esimesel võimalusel käidelduna tasuta staatuseni “valmis külmaainete jäätmete liigiti kogumiseks” ning registreerituna Käitluskeskuse andmebaasi.

  • Külmaainete süvapuhastamine

Külmaainete süvapuhastamiseks kasutame RefTec International (USA) seadmeid (Shark ja Minipurge). Tehniline info nende kohta on kättesaadav tootja kodulehel.

  • Muud keskkonnaohtlikud gaasid

Vastuvõtt võimekuse piirides – HIND: hind kokkuleppeline.

  • Ühe- ja mitmekomponentsete külmaainete koostise kiiranalüüs – HIND: 25€/analüüs + km
  • Jäätmemahuti laenutus

Väljastame külmaainete jäätmete liigiti kogumiseks spetsiaalselt ettevalmistatud jäätmemahuti (TPED nõuetele vastav, nõrutatud, vakumeeritud, fikseeritud vakumeeritud taaramassiga) kahekuulise tagastamistähtajaga.

Mahuti laenutus on TASULINE. HIND:
<30L: 5€ + 0.05€/päev,
>30L: 10€ + 0.10€/päev)**

**väljaarvatud mahuti ennetähtaegsel tagastamisel tuvastatud külmaaine jäätmetega (>2.5 bar; neto >0.5 kg (<30L), >1.0 kg (>30L)) või kasutamata.

Jäätmemahuti laenutamisel külmaseadme hooldustööde teostamise eesmärgil (s.t. jäätmeid loovutamata) soovitame eelnevalt Käitluskeskuse spetsialistiga konsulteerida.

  • Puhastatud külmaaine ringlustaara

Väljastame külmaaine ostjale villituna korduvkasutatavas ringlustaaras kokkuleppelise (kahekuulise) taara tagastamistähtajaga.

Õigeaegsel tagastamise ja sihtotstarbelise kasutamise korral on ringlustaara laenutus TASUTA.

Ringlustaara tagastamisel fikseerib Käitluskeskus üleandmisaktis selle seisundi (visuaalne vaatlus, brutomass, rõhk, võimaluse korral sisu kiiranalüüs).

Ringlustaara kasutustingimused:

Ringlustaara on ette nähtud ainult külmaaine transpordiks ja aine väljapumpamiseks, selle kasutamine jäätmemahutina on rangelt keelatud.

Tagastamistähtaja ignoreerimise või ringlustaara puhtuse staatuse rikkumise korral on Käitluskeskusel õigus mahuti lugeda tasuliselt väljalaenutatud jäätmemahutiks alates väljastamise kuupäevast.

Teenuste osutamise täpne aeg on vaja eelnevalt kokku leppida.

Lisaks kirjeldatud teenustele on Käitluskeskus Kliimaministeeriumi partner riiklikes ja rahvusvahelistes projektides, mille eesmärk on osoonikihti kahandavate ainete kasutamise lõpetamine ja fluoritud kasvuhoonegaaside kasutamise vähendamine.