Hinnakiri
EKUKi üldiste teenuste hinnakiri (PDF)
Kontakt

Keskkonnauuringud

EKUK on juhtiv keskkonnakeemia analüüse pakkuv ettevõte, teostades kõiki vee-, pinnase- ja õhu analüüse ning koolitusi.

Veeanalüüsid

EKUKi välitööde rühm teeb järgmisi uuringuid ja analüüse:

  • heit- ja pinnavee ning reoveesette uuringud;
  • proovivõtt merest ja muudest veekogudest;
  • joogivee proovivõtt;
  • puhastusseadmete töö efektiivsuse hindamine;
  • reo- ja sadevee kompleksuuringud.

Täpsemalt »

 

Pinnaseanalüüsid

Pinna- ja põhjavee kvaliteedi kontrollimine, saasteainete sisalduse määramine pinnases ning keskkonnaavariidest tingitud pinnasereostuste analüüsimine.

Täpsemalt »

 

Õhu-uuringud

Teostame välisõhu kvaliteedi pidevmõõtmisi, võtame proove välis- ja siseõhust ning teeme füüsikalisi ja keemilisi õhuanalüüse.

Täpsemalt »

 

Keskkonnakeemia

Kontrollime pinna-, põhja- ja joogivee kvaliteeti ning määrame saasteainete sisalduse põhja-, pinna- ja heitvees, samuti õhus ja pinnases. Teeme keskkonnaavariidest tingitud vee-, õhu- ja pinnasereostuse analüüse, tuvastame naftareostusi ning teeme vete ja reoveesetete mikrobioloogilisi analüüse.

Täpsemalt »