Kontakt
Katri Vooro
Osakonnajuhataja

6112928
katri.vooro@klab.ee

Keskkonnakeemia

Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond

Osakond määrab saasteaineid vees, õhus ja reovees, teeb kindlaks õlireostusi ning annab vastava ala konsultatsioone. Allpool on tegevusalad täpsemalt välja toodud.

  • Pinna-, põhja-, joogivee ja õhu kvaliteedinäitajate määramine.
  • Saasteainete sisalduse määramine reo- ja heitvees ning pinnases.
  • Keskkonnaavariidest tingitud vee-, õhu- ja pinnasereostuse uuringud.
  • Vee ja reoveesetete mikrobioloogiline analüüs.
  • Sademetekeemia uuringud.
  • Õlireostuse identifitseerimine.
  • Konsultatsioonid ja nõustamine.

Samuti tegeleb labor ka uute analüüsimeetodite juurutamisega. Analüüside läbiviimise tähtajad on paindlikud ja lähtuvad tellijate soovidest ning võimalustest.

Analüüsidel kasutatavad metoodikad on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt. Tutvuge EKUK-i akrediteeringute ja sertifikaatidega.