Hinnakiri
EKUKi õhuanalüüside hinnakiri
Kontakt
Erik Teinemaa
Osakonnajuhataja

509 4353
erik.teinemaa@klab.ee

Õhu uuringud

Õhukvaliteedi- ja kliimaosakond

Osakond teeb mitmesuguseid sise- ja välisõhu analüüse, kontrollib emissioonigaase ning annab hinnanguid võimalike saasteallikate kohta.

Analüüsidel kasutatavad metoodikad on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt. Tutvuge EKUK-i akrediteeringute ja sertifikaatidega.

Välisõhu kvaliteedi mõõtmis- ja modelleerimistulemused reaalajas

Valdkonna teenused

  • Välisõhu kvaliteedi pidevmõõtmised (NOx, SO2, O3, PM10, PM2.5, TSP, BTEX, NMHC, H2S, NH3, CO, meteoroloogilised parameetrid jms).
  • Välisõhu proovivõtt, füüsikalised ja keemilised analüüsid (LOÜ, raskmetallid, PAH, PM10, PM2.5, H2S, NH3 jms).
  • Siseõhu proovivõtt, füüsikalised ja keemilised analüüsid (LOÜ, PAH, raskmetallid jms).
  • Emissioonigaaside pidevmõõtmised (NOx, SO2, NMHC, CO).
  • Emissioonigaaside proovivõtt, füüsikalised ja keemilised analüüsid (NOx, SO2, CO, TSP, PM10, PM2.5, raskmetallid, LOÜ jms).
  • Pindsaasteallikate proovivõtt ja saasteainete analüüs (H2S, NH3, LOÜ jms).
  • Lõhnaainete proovivõtt ja olfaktomeetriline analüüs.
  • Lõhnaainete hajumisarvutused.
  • Välisõhu saasteainete kontsentratsioonide arvutuslik hindamine (hajumisarvutused).
  • Saasteallikate emissioonide arvutuslik hindamine.