Kaupluste külmasüsteemid

Kaubanduslik jahutus kasutab põhiliselt kolme külmasüsteemi.

  1. Väikesed hermeetiliselt suletud süsteemiga seadmed (külmutusagensi täitekogus tavaliselt 0,1 kuni 0,5 kg).
  2. Kondenseerimisseadmed (split süsteemid, külmutusagensi täitekogus tavaliselt 2 kuni 10 kg).
  3. Tsentraalsed jahutussüsteemid (suurte süsteemide külmutusagensi täitekogus tavaliselt 50-150 kg).

Väikesed hermeetilised süsteemid

Süsivesinikke on võimalik kasutada väikestes hermeetilistes seadmetes, kui külmutusagensi kogus jääb alla 0,15 kg. Samuti on võimalik kasutada HFO-sid (R-1234yf ja R-1234ze). Väikeste seadmete (süsteemide) puhul ei ole probleemiks väikese tuleohtlikkusega külmutusagensid.

Kondenseerimisseade

Kondenseerimisseadmetes kasutatakse tavaliselt HFC-404A-d, mis on väga kõrge GWP-ga (GWP=3922). Uute seadmete soetamisel tuleks vältida seadmeid HFC-404A-ga. Ajutise lahendusena külmutusrakendustes võib kasutada näiteks HFC-407A-d, HFC-407F-i või HFC-134-a, mille GWP on poole võrra väiksem võrreldes HFC-404A-ga.

Madala GWP-ga külmasüsteemide lahendused muutusid kättesaadavaks alates 2014. aastast. Esmatarbekaupade poodides on katsetatud CO2-te. Ka kaalutakse kasutusele võtta HFO-sid. Süsivesinikud lahenduste hulka ei kuulu, kuna külmutusagensi täitekogus läheks liiga suureks, et tagada inimeste ohutus.

Tsentraalsed jahutussüsteemid

Enamik tsentraalseid jahutussüsteeme kasutab HFC-404A-d. Uute seadmete soetamisel tuleks vältida seadmeid HFC-404A-ga. Ülemineku külmutusagensina sobiks HFC-407A, HFC-407F, HFC-448A ja HFC-449A, mille GWP on umbes poole võrra väiksema võrreldes HFC-404A-ga. Praeguseks on toimunud oluline areng külmavaldkonnas, mis võimaldab kasutusele võtta madala GWP-ga külmutusagense. Nii on võimalik vältida ülemineku külmutusagenside kasutamist.

Tänaseks on mitusada kaubanduskeskust, kus kasutatakse CO2 tsentraalset jahutussüsteemi. See on enim kasutatav uus tsentraalne jahutussüsteem. Mõned kaubanduskeskused kasutavad väikeseid hermeetilisi süsivesinikel põhinevaid seadmeid koos jahutusvee süsteemiga, et ära juhtida soojust hermeetilisest süsteemist. Kuna süsivesinikuga külmutusseadme täitekogus on väga väike, on tuleoht sellise skeemi puhul kontrollitav. Tõenäoliselt võetakse tsentraalsetes jahutussüsteemides kasutusele ka kergelt süttivad HFO segud.

Tabelis on alternatiivsed külmutusagensid, mis sobiksid äriotstarbeliste rakenduste jaoks.

Külmaine
GWP
Tuleohtlikkus*
Märkused
 

Asendusained R-404A-le olemasolevates seadmetes

 

HFC-407A
2107
1
Neid külmutusagense kasutatakse R-404A asendusainena nii uutes kui vanades süsteemides.
HFC-407F
1825
1
HFC-448A
1387
1
Uued külmutusagenside segud, mis on omadustelt sarnased R-407A-le ja R-407F-le, kuid madalama GWP-ga. Äriotstarbelise kasutamise kogemus on seni väike.
HFC-449A
1397
1
 

Asendusained uutes seadmetes kasutamiseks

 

HC-600a
3
3
Sobilik on kasutada eraldiseisvates külmutusseadmetes (külmkapid, pudelikülmikud jne). Võimalik on kasutada kaudsete külma- ja kaskaadsüsteemide puhul.
HC-290
3
3
HC-1270
2
3
R-744
1
1
Kõige enam levinud tsentraalsetes jahutussüsteemides, kus CO2-te kasutatakse transkriitilistes ja kaskaadsüsteemides.
R-717
0
2L
Kasutatakse kaudsete süsteemide puhul, kuid energia efektiivsus on madal.
HFO-1234yf
4
2L
Hetkel ei ole kasutusel, kuid kaalutakse nende kasutamist külmikutes ja kondenseerimisseadmetes.
HFO-1234ze
7
2L
HFC-450A
601
1
Uued külmutusagenside segud, mis on omadustelt sarnased HFC-134a-le.
HFC-513A
631
1
HFC-451A
140
2L
HFC-451B
150
2L
Katsetamisjärgus segud
150 – 300
2L
Katsetamise järgus olevad külmutusagenside segud, mis on omadustelt sarnased HFC-404A-le.
HFC-446A
460
2L
Uued külmutusagenside segud, mis on omadustelt sarnased HFC-410A-le.
HFC-447A
582
2L
HFC-32
675
2L
Kaalutakse kasutamist kondenseerimisseadmetes.

* Tuleohtlikkuse klasside kohta leiab lisainfot külmutusagenside ohutusklasside lehelt.

Täiendav info kaupluste külmasüsteemide kohta (PDF).