Hinnakiri
EKUKi Kütuselabori hinnakiri
Vorm
Kütuseanalüüsi tellimisvorm
Kontakt
Liisi Lapp
Osakonna juhataja

tel 611 2972
mobiil 508 7573
liisi.lapp@klab.ee

Kütuseanalüüsid

Kütuselabori teenused

EKUKi kütuselabor on Põhjamaades üks kaasaegsemaid. Siin teostatakse kõiki igapäevaselt vajalikke vedelkütuste analüüse. Kontrollida saab bensiini (EVS-EN 228), diislikütuse (EVS-EN 590), biodiislikütuse (EVS-EN 14214) ja etanoolipõhiste kütuste (näiteks E85), samuti kütteõlide näitajaid.

Analüüsidel kasutatavad metoodikad on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt. Tutvuge EKUK-i akrediteeringute ja sertifikaatidega.

EKUKi kütuselabor asub Tallinnas, Suur-Sõjamäe 34.

Kütusekvaliteedi büroo teenused

Kütusekvaliteedi büroo viib Keskkonnaministeeriumi tellimusel läbi iga-aastast riiklikku kütuseseiret vastavalt Euroopa seirestandardile EN 14274.

Kütuseseire andmekogu