Hinnakiri
EKUKi üldiste teenuste hinnakiri (PDF)
Kontakt
 
 

 
Küsi pakkumist

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse teenused

Eesti Keskkonnauuringute Keskus (EKUK) pakub ametlikult tunnustatud laborianalüüse ja uuringuid nii ettevõtetele, eraisikutele kui riigiasutustele.

Analüüse ja uuringuid viivad läbi EKUKi laborid Eesti eri paigus.

EKUKi üldiste teenuste hinnakiri (PDF)

Tutvuge tellimuste vastuvõtu aegadega, samas on ka allalaaditavad tellimisblanketid.

 

Rahvusvahelistel või rahvuslikel standarditel põhinevad katsemeetodid

 • EKUKil on toidu- ja toidutoorme, alkoholi, kütuse ning reovee analüüside tegemiseks pädevate riigiorganite volitused.
 • EKUK on keskkonnaseire referentlabor heitvee valdkonnas vastavalt keskkonnaministri käskkirjale ja akrediteeritud inspekteerimisasutus õhu kvaliteedi seire alal.
 • EKUK on akrediteeritud katselabor pinnase geotehniliste uuringute läbiviimiseks, selleks on olemas ka vajalik tipptasemel proovivõtmise tehnika.

Teenused ja tegevusalad

 • Keskkonnauuringudvee, pinnase, õhu analüüsid.
 • Toorme ja toodangu laboratoorne analüüs – toiduainete analüüsid, mikrobioloogilised uuringud ja tolliteenused.
 • Geotehnilised katsed geotehnikalaboris ning pinnase-, vee-, kütuse– ja õhuproovide võtmine.
 • Proovide võtmine keskkonnauuringuteks. Proovide võtmine vedelkütuste kvaliteedinäitajate kontrolliks ja sertifitseerimiseks.
 • Naftasaaduste ja vedelkütuste mahumõõtmised ning muud tolliteenused. Naftasaaduste ja vedelkütuste analüüsid.
 • Kontrollida saab bensiini (EVS-EN 228), diislikütuse (EVS-EN 590), biodiislikütuse (EVS-EN 14214), etanoolipõhiste kütuste (näiteks E85) ja kütteõlide näitajaid.
 • Heit- ja pinnavee vooluhulkade mõõtmine.
 • Keskkonnaprojektide koordineerimine, keskkonnauuringud, keskkonnamõjude hindamine ja keskkonnaaudit.
 • Laboritevaheliste võrdluskatsete korraldamine heitvee valdkonnas.
 • Õhu uuringud – välisõhu, emissioonigaaside, osoonikihti kahjustavate ainete ja fluoreeritud kasvuhoonegaaside inspekteerimine.
 • Isikukaitsevahendite ja meditsiiniliste maskide testimine.
 • Mitmesugused keskkonna-, keemia- ning füüsika-alased koolitused ja konsultatsioonid.