Eesti Keskkonnauuringute Keskuse teenused

Eesti Keskkonnauuringute Keskus (EKUK) pakub ametlikult tunnustatud laborianalüüse ja uuringuid nii ettevõtetele, eraisikutele kui riigiasutustele.

Analüüse ja uuringuid viivad läbi EKUKi laborid Eesti eri paigus.

EKUKi üldiste teenuste hinnakiri (PDF)

Tutvuge tellimuste vastuvõtu aegadega, samas on ka allalaaditavad tellimisblanketid.

Metoodikate valik

EKUK laborites on kasutusel proovivõtu- ja katsemetoodikad, mis põhinevad rahvusvahelistel ja riiklikel standarditel või teaduspublikatsioonidel.
Kui tellija ei määratle metoodikaid, valib EKUK katselabor tellimuse täitmiseks valdkonna õigusaktide nõuetele ning kliendi vajadustele vastavad metoodikad.
Tutvuge EKUK-i akrediteeringute ja sertifikaatidega.

Konfidentsiaalsuse avaldus

EKUK  kohustub hoidma tellimuste täitmise käigus kliendilt saadud informatsiooni konfidentsiaalsena, välja arvatud informatsiooni, mis on:

  • avalikustatud kliendi enda poolt;
  • esitatakse Eesti Akrediteerimiskeskusele akrediteerimise käigus;
  • avalikustatud kliendi nõusolekul;
  • tulenevalt Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest avalikustatavad kolmandatele osapooltele, kusjuures sellisel juhul on teavitab EKUK eelnevalt sellest klienti, näidates ära avalikustatava informatsiooni, avalikustamise põhjuse ja isikud, kellele see avalikustatakse.

Teenused ja tegevusalad