Koolitused

Koolitused vee- ja joogiveeuuringut teostavatele proovivõtjatele

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ korraldab vee- ja joogiveeuuringut teostavatele proovivõtjatele täiendus- ja väljaõppekoolitusi.

Alates 2023 pakume hübriidkoolitust (loengute osas on võimalus osaleda veebikoolitusel või kontaktkoolitusel). Kontaktkoolitused loengute osas on planeeritud OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus ruumides Marja 4d, Tallinn.

Täiendkoolitused sobivad varem atesteeritud (atesteerimistunnistus lõppeb 2023. a või on varem lõppenud) proovivõtjatele.
Koolituse hind (lisandub käibemaks) veebikoolitusel 150 EUR ja kontaktkoolitusel 180 EUR. Kontaktkoolitusel sisaldab hind koolitusmaterjale paberkandjal, kohvipause ja lõunasööki.

Väljaõppekoolitused sobivad esmakordselt atesteerimist taotlevatele proovivõtjatele.
Koolituse hind (lisandub käibemaks) 360 EUR (osaledes esimesel päeval veebis) ja 390 EUR (osaledes esimesel päeval kohapeal). Väljaõppekoolituse teisel päeval toimub praktiline õppus, mis algab ja lõppeb Marja 4d, Tallinn.

2023. a korraldab Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ järgmised koolitused:

 • 15.03.2023 täiendkoolitus (veebikoolitus/kontaktkoolitus) järgmistes valdkondades:
  – heit- ja reovesi;
  – reoveesete;
  – põhjavesi;
  – pinnavesi;
  – joogivesi.

  Atesteerimine (e-atesteerimine) toimub 17.03.2023.

 • 03.05.2023 väljaõppekoolitus (kontaktkoolitus, Tallinn) joogivee valdkonnas:
  Joogivee valdkonnas on väljaõppekoolituse hind (lisandub käibemaks) 140 EUR.Atesteerimise praktilise ülesande sooritamine esmakordsele taotlejale 03.05.2023 ja e-atesteerimine (test ja vestlus) 10.05.2023 või 12.05.2023.
 • 04.05.2023 täiendkoolitus (veebikoolitus/kontaktkoolitus) järgmistes valdkondades:
  – heit- ja reovesi;
  – reoveesete;
  – põhjavesi;
  – pinnavesi;
  – joogivesi.

  Atesteerimine (e-atesteerimine) täiendkoolituse baasil toimub 10.05.2023 või 12.05.2023.

 • 05.05.2023 täiendkoolitus (veebikoolitus/kontaktkoolitus) merevee valdkonnas.
  Atesteerimine (e-atesteerimine) täiendkoolituse baasil toimub 10.05.2023 või 12.05.2023.
 • 24.05.2023 ja 25.05.2023 väljaõppekoolitus (24.05.2023 loengud – veebikoolitus/kontaktkoolitus ja 25.05.2023 praktiline õppus – Tallinn ja selle lähiümbrus) järgmistes valdkondades:
  – heit- ja reovesi;
  – reoveesete;
  – põhjavesi;
  – pinnavesi;
  – joogivesi.

  NB! Väljaõppekoolituse rühmad on täitunud! Uus väljaõppekoolitus toimub järgmisel aastal.
  Atesteerimise praktilise ülesande sooritamine esmakordsele taotlejale 30.05.2023 (Tallinn ja selle lähiümbrus) ja e-atesteerimine (test ja vestlus) 02.06.2023. NB! Rühm on täitunud!

  e-atesteerimine (test ja vestlus) 29.05.2023 ja atesteerimise praktilise ülesande sooritamine esmakordsele taotlejale 31.05.2023 (Tallinn ja selle lähiümbrus). NB! Rühm on täitunud!

 • 13.09.2023 täiendkoolitus (veebikoolitus/kontaktkoolitus) järgmistes valdkondades:
  – heit- ja reovesi;
  – reoveesete;
  – põhjavesi;
  – pinnavesi;
  – joogivesi.

  Atesteerimine (e-atesteerimine) toimub 14.09.2023.

Koolituste ajakavad saadame osalejatele hiljemalt 1 nädal enne koolituse toimumist.

Koolitusel osalemiseks palun täita registreerimisleht ning saata see digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 5 tööpäeva enne koolitust e-posti aadressile eve.usin@klab.ee. Arve esitatakse peale koolituse toimumist.

Atesteerimisel osalemiseks palun täita atesteerimise avaldus ning saata see digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 5 tööpäeva enne atesteerimist e-posti aadressile eve.usin@klab.ee.

Atesteerimine koosneb kirjalikust testist ja suulisest vestlusest (test ja vestlus toimuvad elektroonilistes keskkondades). Lisaks tuleb sooritada praktiline ülesanne kõigis valdkondades, milles taotletakse esmakordselt atesteerimist.

Koolitustel ja atesteerimistel on kohtade arv piiratud. Täiendavat infot koolituste ja atesteerimiste kohta saab Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ peaspetsialist Eve Usin, e-post: eve.usin@klab.ee, tel 611 2946.

Veeuuringut teostavate proovivõtjate atesteerimiskomisjoni infoleht.

Atesteerimise komisjoni esimees on Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist Katri Kartau (tel 626 2934, katri.kartau@envir.ee).