Kontakt
Liisi Lapp
Osakonna juhataja

tel 611 2972
mobiil 508 7573
liisi.lapp@klab.ee

Tolliteenused

Tolliteenuste büroo osutab järgmisi teenuseid

  • Kõigi Maksu- ja Tolliametile vajalike keemiliste ja füüsikaliste laboratoorsete analüüside korraldamine ning objektide uuringud tollilabori kompleksteenuse raames.
  • Toote soovitusliku kaubakoodi määramine (KN) ja toodetele omistatud kaubakoodi vastavuse kontroll.
  • Kaupade kvaliteedinõuete vastavuse määramine.
  • Tarbekaupade kontroll, nt mänguasjad, tekstiilkaubad, kosmeetika, küünlad, kodutarbed, toidunõud jne.
  • Kaupade kaadmiumi-, kroomi-, broomi-, plii-, elavhõbeda- ja niklisisalduse määramine.
  • Muud spetsiifilised ülesanded nagu võrreldavate proovide identsuse kontroll, tundmatu aine määramine, kaubapartiide koguste mõõtmine kauba asukohas (nt kütus, alkohol), toote ja selleks kasutatud toorme kokkusobivuse hindamine.
  • Eksperthinnangute andmine ainete kasutusvaldkondade ja -võimaluste kohta.