Hinnakiri
EKUKi mikrobioloogiliste analüüside hinnakiri
Kontakt
Triin Põldma
Mikrobioloog

tel 611 2906
triin.poldma@klab.ee

Kontakt
Viktoria Aomere
Mikrobioloog

tel 443 4204
viktoria.aomere@klab.ee

Kontakt
Vallo Kõrgmaa
Aktiivmuda koosluse uuringud

tel 55 35 092
vallo.korgmaa@klab.ee

Mikrobioloogilised uuringud

Mikrobioloogiliste uuringute eesmärgiks on joogi- ja basseinivee, pinnase, reoveesetete, komposti ning toiduainete mikrobioloogiliste kvaliteedinäitajate analüüs.

Standardi EVS-EN ISO 8199:2018 alusel on analüüsitulemuste interpretatsioon alljärgnev:

  • 0: arv/100 ml : mikroorganisme ei leidu proovi uuritud ruumalas;
  • (1…2) arv/100 ml: mikroorganismid leiduvad proovi uuritud ruumalas;
  • (3…9) arv/100 ml: mikroorganismide arv proovi uuritud ruumalas on hinnanguline;
  • >10 arv/100 ml: mikroorganismide arv proovi uuritud ruumalas on teadaoleva määramatusega.

Reoveepuhastusseadmete töö efektiivsuse hindamiseks viime läbi aktiivmuda koosluse uuringuid.

Labor tegeleb vajadusel ka uute analüüsimeetodite juurutamisega. Analüüside läbiviimise tähtajad on paindlikud ja lähtuvad tellijate soovidest ning võimalustest.

Analüüsidel kasutatavad metoodikad on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt, reg nr L008 (EAK veebileht).