Kontakt
Allan Allas
Vee- ja pinnaseuuringute spetsialist

tel 530 19719
allan.allas@klab.ee

Kontakt
Liisi Lapp
Kütusekval. osak. juhataja

tel 611 2972
mobiil 508 7573
liisi.lapp@klab.ee

Proovivõtt

Pinnaseproovide võtmine

Pinnaseproovide võtmiseks kasutatakse käsipuuraagregaati Cobra, mis võimaldab võtta proove purdpinnasest kuni 6 m sügavuseni. Nii võetava proovi mahust jätkub mis tahes keemilisteks analüüsideks. Agregaat Cobra on eriti sobiv proovide võtmiseks kohtades, kuhu ei pääse autodele monteeritud raske puurtehnika.

Veeproovide võtmine

Veeproovide võtmiseks puurkaevudest on meil mitut sorti pumpasid – firma Grundfoss generaatoriga käitatav piisava tootlikkusega pump MP-1 (diameeter 5 cm) ja patareitoitega pump MS-402 (diameeter ca l0 cm).

Veeproovide võtmise vahendid

Heitvee proovivõtjaid on neli erinevat mudelit. Üks neist on ette nähtud proovide võtmiseks reoveepumplast, ülejäänud kolme võib kasutada kanalisatsioonitrassi suvalises kohas. Iseseisvalt on need võimelised võtma aegproportsionaalseid proove. Kui soovitakse vooluhulgaga proportsionaalseid, siis tuleb need ühendada Flo-Tote või Flo-Dar tüüpi vooluhulga mõõtjaga.

Lisaks sellele on meil batomeetrid pinnavee proovide võtmiseks kindlalt sügavuselt ja veekogude põhjasetete proovide võtmise vahendid. Ebapüsivaid näitajaid määratakse WTW, Eijkelkampi jt firmade mõõteriistadega.

Välitööde grupp võtab proove ka joogi- ja mereveest. Mereveest võetakse reostusproove spetsiaalse lapiga.

Kütuseproovide võtmine

Võtame käsitsi proove vedelate naftasaaduste mahutitest vastavalt standardile EVS-EN ISO 3170 ja kütusetankla tankuritest vastavalt standardile EVS-EN 14275. Lähemalt kütuselabori teenustest.

Õhuproovide võtmine

Lähemalt õhukvaliteedi juhtimise osakonna teenuste leheküljelt.