Hinnakiri
EKUKi pinnase ja tahke aine analüüside hinnakiri
Kontakt

Pinnaseanalüüsid

Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond

EKUKi keskkonna- ja analüütilise keemia osakonnas tehakse järgmisi pinnaseanalüüse ja uuringuid:

  • määratakse saasteainete sisaldus pinnases;
  • tehakse keskkonnaavariidest tingitud pinnasereostuse analüüse;
  • võetakse pinnaseproove (reostusproovid jm).