Eesti Keskkonnauuringute Keskuse projektid

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse juhtimisel või osalusel viiakse läbi paljusid, nii rahvusvahelisi kui kohalikke keskkonnakaitse ja -seire alaseid projekte.

Eesti Keskkonnauuringute Keskus viib ellu suuremahulisi ja pikaajalisi projekte, koostöös eri projektipartneritega. Samuti koordineeritakse keskkonnaprojekte, mis eeldavad muuhulgas teadlaste ja institutsioonide piiriülest koostööd.

Järgmise kolme suurema võtmeprojekti tutvustamiseks oleme koostanud vastavad, iseseisvad alamveebid.

Eesti merestrateegia

EL merestrateegia raamdirektiivi kohase Eesti mereala meetmekava väljatöötamine.

Täpsemalt »

Kliimamuutustega kohanemine

Eesti riikliku kliimamuutuste mõjuga kohanemise strateegia ja rakenduskava ettepaneku väljatöötamine.
Täpsemalt »

Eesti vete modelleerimine

Mudelite süsteemi ning töövahendi loomine mere ja maismaa pinnavete integreeritud haldamiseks.

Täpsemalt »

Publikatsioonid

Valik Eesti Keskkonnauuringute Keskuse projektide
aruandeid, teadusartikleid jt publikatsioone