Koolitused

Koolitused vee- ja joogiveeuuringut teostavatele proovivõtjatele

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ korraldab vee- ja joogiveeuuringut teostavatele proovivõtjatele täienduskoolitusi ja väljaõppe koolitusi.

Täiendkoolitused sobivad varem atesteeritud (atesteerimistunnistus lõppeb 2022. a või on varem lõppenud) proovivõtjatele.
Koolituse maksumus 150 EUR (koos käibemaksuga).

Väljaõppe koolitused sobivad esmakordselt atesteerimist taotlevatele proovivõtjatele.
Koolituse maksumus 360 EUR (koos käibemaksuga).

2022. a korraldab Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ järgmised koolitused:

  • 24.03.2022 täiendkoolitus (veebikoolitus) järgmistes valdkondades:
   – heit- ja reovesi;
   – reoveesete;
   – põhjavesi;
   – pinnavesi;
   – joogivesi.

   Atesteerimised (e-atesteerimine) täiendkoolituse baasil toimuvad 25.03.2022 ja 29.03.2022.

  • 11.05.2022 täiendkoolitus (veebikoolitus) järgmistes valdkondades:
   – merevesi.

   NB! 11.05.2022 plaanitud täiendkoolitus merevee valdkonnas jääb ära.
   Atesteerimine (e-atesteerimine) täiendkoolituse baasil toimub 13.05.2022.

  • 12.05.2022 täiendkoolitus (veebikoolitus) järgmistes valdkondades:
   – heit- ja reovesi;
   – reoveesete;
   – põhjavesi;
   – pinnavesi;
   – joogivesi.

   Atesteerimine (e-atesteerimine) täiendkoolituse baasil toimub 13.05.2022.

  • 12.05.2022 ja 19.05.2022 väljaõppe koolitus (12.05.2022 loengud – veebikoolitus ja 19.05.2022 praktiline õppus – Tallinn ja selle lähiümbrus) järgmistes valdkondades:
   – heit- ja reovesi;
   – reoveesete;
   – põhjavesi;
   – pinnavesi;
   – joogivesi.

   NB! Väljaõppe koolitusel osalejate arv on täitunud, registreerimine on lõppenud.
   Atesteerimine (test ja vestlus, e-atesteerimine) esmakordsele taotlejale toimub 20.05.2022.
   Atesteerimise praktilise ülesande sooritamine esmakordsele taotlejale 19.05.2022.

  • 25.08.2022 täiendkoolitus (veebikoolitus) järgmistes valdkondades:
   – heit- ja reovesi;
   – reoveesete;
   – põhjavesi;
   – pinnavesi;
   – joogivesi.

   Atesteerimine (e-atesteerimine) täiendkoolituse baasil toimub 26.08.2022, 30.08.2022 ja 11.10.2022.

Koolituste ajakavad avaldame hiljemalt 2 nädalat enne koolituse toimumist.

Koolitusel osalemiseks palun täita registreerimisleht ning saata see digitaalselt allkirjastatuna vähemalt 5 tööpäeva enne koolitust e-posti aadressile eve.usin@klab.ee. Arve esitatakse peale koolituse toimumist.

Atesteerimisel osalemiseks palun täita atesteerimise avaldus ning saata see digitaalselt allkirjastatuna vähemalt 5 tööpäeva enne atesteerimist e-posti aadressile eve.usin@klab.ee.

Atesteerimine koosneb kirjalikust testist ja suulisest vestlusest (test ja vestlus toimuvad elektroonilistes keskkondades). Lisaks tuleb lahendada praktiline ülesanne kõigis valdkondades, milles taotletakse esmakordselt atesteerimist. Atesteerimisel osalejate arv on piiratud.

Koolituste ja atesteerimiste kohta saab täiendavat infot: Eve Usin, e-post: eve.usin@klab.ee, tel 611 2946.

Veeuuringut teostavate proovivõtjate atesteerimiskomisjoni infoleht.

Atesteerimise komisjoni esimees on Keskkonnaministeeriumi veeosakonna nõunik Raili Kärmas (tel 626 2858, raili.karmas@envir.ee).