Koolitused

Koolitused vee- ja joogiveeuuringut teostavatele proovivõtjatele

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ korraldab vee- ja joogiveeuuringut teostavatele proovivõtjatele täiendkoolitusi ja väljaõppekoolitusi.

Kõik koolitused toimuvad ainult kontaktkoolitusena. Loengute osa on planeeritud OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus ruumides Marja 4d, Tallinn. Väljaõppe koolituse teisel päeval toimub praktiline õppus, mis algab ja lõppeb Marja 4d, Tallinn.

Väljaõppekoolitused sobivad esmakordselt atesteerimist taotlevatele proovivõtjatele.
Täiendkoolitused sobivad varem atesteeritud (atesteerimistunnistus lõppeb 2024 või on varem lõppenud) proovivõtjatele.

2024. a korraldab Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ järgmised koolitused:

 • 22.03.2024 väljaõppekoolitus ja täiendkoolitus joogivee valdkonnas.

  Ainult joogivee valdkonnas toimuva väljaõppekoolituse hind (lisandub käibemaks) on 140 EUR ning täiendkoolituse hind (lisandub käibemaks) 90 EUR.

  NB! Kui koolitusele registreerub alla 10 osaleja, siis antud koolitust ei toimu.

  Atesteerimise praktilise ülesande sooritamine ainult joogivee valdkonnas esmakordsele taotlejale toimub 22.03.2024 ja atesteerimine (kontaktne ja e-atesteerimine) 22.03.2024.

 • 18.-19.04.2024 väljaõppekoolitus (18.04.2024 loengud ja 19.04.2024 praktiline õppus) järgmistes valdkondades:
  – heit- ja reovesi;
  – reoveesete;
  – põhjavesi;
  – pinnavesi;
  – joogivesi.

  NB! Väljaõppe koolitusel osalejate arv on täitunud, registreerumine on lõppenud.
  Järgmine koolitus on planeeritud oktoober 2024. Toimumise kuupäevad täpsustame juunis.

  Väljaõppekoolituse hind (lisandub käibemaks) on 440 EUR.
  e-Atesteerimine toimub 22.04.2024 ja atesteerimise praktilise ülesande (kõik valdkonnad v.a merevee valdkond) sooritamine esmakordsele taotlejale 23.04.2024 (Tallinn ja selle lähiümbrus).

 • 02.-03.05.2024 väljaõppekoolitus (02.05.2024 loengud ja 03.05.2024 praktiline õppus) merevee valdkonnas
  Väljaõppekoolituse hind (lisandub käibemaks) on 440 EUR.

  Atesteerimise praktilise ülesande sooritamine ainult merevee valdkonnas esmakordsele taotlejale toimub 03.05.2024 ja atesteerimine (kontaktne ja e-atesteerimine) 03.05.2024.

Koolituste ajakavad saadame osalejatele hiljemalt 1 nädal enne koolituse toimumist.

Koolitusel osalemiseks palun täita registreerimisleht ning saata see digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 5 tööpäeva enne koolitust e-posti aadressile eve.usin@klab.ee. Arve esitatakse peale koolituse toimumist.

Atesteerimisel osalemiseks palun täita atesteerimise avaldus ning saata see digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 5 tööpäeva enne atesteerimist e-posti aadressile eve.usin@klab.ee.

Atesteerimine koosneb kirjalikust testist ja suulisest vestlusest (Test toimub elektroonilises keskkonnas ning e-atesteerimisel toimub vestlus ainult elektroonilises keskkonnas). Lisaks tuleb sooritada praktiline ülesanne kõigis valdkondades, milles taotletakse esmakordselt atesteerimist.

Koolitustel ja atesteerimistel on kohtade arv piiratud. Täiendavat infot koolituste ja atesteerimiste kohta saab Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ peaspetsialistilt Eve Usin, e-post: eve.usin@klab.ee, tel 611 2946.

Veeuuringut teostavate proovivõtjate atesteerimiskomisjoni infoleht.

Atesteerimise komisjoni esimees on Kliimaministeeriumi veeosakonna nõunik Katrina Lang (katrina.lang@kliimaministeerium.ee).