Päring
Küsi pakkumist tel 611 2992, 5301 6519 uile.lemberg@klab.ee
Kontakt
Uile Lemberg
Geotehnikalabori juhataja

tel 611 2992, 5301 6519
faks 611 2990
uile.lemberg@klab.ee

Geotehnikalabor

EKUKis määratakse pinnase geotehnilisi omadusi ehitusgeoloogi, geotehniku, projekteerija ja ehitaja jaoks.

Geotehnikalaboris tehakse järgmisi uuringuid

  • pinnase liik ja koostis – lõimis, plastsuspiirid, orgaaniline aine, karbonaatide sisaldus;
  • pinnase olek – konsistents, tihedus;
  • füüsikalised omadused – veesisaldus, mahumass, erimass;
  • vesiomadused – filtratsioon, pundumine, leondumine;
  • mehaanilised omadused – kokkusurutavus- ja tugevusnäitajad;
  • pinnase agressiivne toime vundamentidele ja kaablitele;
  • pinnasevee keemiline koostis ja agressiivne toime vundamentidele;
  • konsultatsioonid pinnase teimimisest.

Katsemetoodikad on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt reg nr L008 (Lisa 6).

Proove geotehnilisteks uuringuteks võtavad ja ehitusgeoloogilisi uuringuid teostavad järgmised firmad: