Aruanded

Valik Eesti Keskkonnauuringute Keskuse viimase 5 aasta projektide, uuringute, tööde aruandeid.

 

Pealkiri Koostaja Välja antud
Peipsi järve hüdrokeemiline seire 2021 Merike Hindrikson 2022
Jõgede hüdrokeemiline ülevaateseire 2021 Merike Hindrikson 2022
Väikejärvede hüdrokeemiline seire 2021 Merike Hindrikson 2022
Operatiivseire korraldamine 2020 Urmas Anijalg, Margit Berg-Jürgens, Tõnu Feldman, Katrit Karus, Meelis Kask, Urmas Kruus, Martin Mandel, Lilian Metsavas 2021
Narva veehoidla hüdrokeemiline seire ja uuringud aastal 2021 Merike Hindrikson 2021
Peipsi järve hüdrokeemiline seire ja uuringud aastal 2021 Merike Hindrikson 2021
Jõgede hüdrokeemiline seire ja ohtlikud ained 2020 Mailis Laht, Merike Hindrikson 2021
Ida-Eesti vesikonna jõgede ohtlike ainete seire ja uuringud aastal 2021 Merike Hindrikson 2021
Peipsi järve 2021.a. Eesti-Vene talvine ühisseire ja uuringud piiriveekogude-alase koostöö raames Merike Hindrikson 2021
Peipsi järve hüdrokeemiline seire 2020 Merike Hindrikson 2021
Jõgede hüdrobioloogiline seire ja uuringud 2020 Urmas Anijalg, Margit Berg-Jürgens, Tõnu Feldman, Merike Hindrikson, Katrit Karus, Meelis Kask, Urmas Kruus, Martin Mandel, Madara Medne-Peipere, Lilian Metsavas 2021
Jõgede hüdrokeemiline ülevaateseire 2020 Merike Hindrikson 2021
Väikejärvede hüdrokeemiline seire 2020 Mailis Laht, Merike Hindrikson 2021
Võrtsjärve hüdrokeemiline seire 2020 Merike Hindrikson 2021
Narva veehoidla hüdrokeemiline seire ja uuringud aastal 2020 Merike Hindrikson 2020
Ida-Eesti vesikonna jõgede ohtlike ainete seire ja uuringud aastal 2020 Merike Hindrikson 2020
Peipsi järve hüdrokeemiline seire ja uuringud aastal 2020 Merike Hindrikson 2020
Peipsi järve 2020. a talvise ühisseire hüdrokeemilised uuringud ning keemialaborite võrdluskatsete korraldamine Eesti-Vene piiriveekogude alase koostöö raames Merike Hindrikson 2020
Jõgede hüdrokeemiline seire ja ohtlikud ained 2019 Mailis Laht, Merike Hindrikson 2020
Võrtsjärve hüdrokeemiline seire ja ohtlikud ained 2019 Mailis Laht, Merike Hindrikson 2020
Jõgede hüdrokeemiline ülevaateseire 2019 Merike Hindrikson 2020
Peipsi järve hüdrokeemiline ja ohtlike ainete seire 2019 Mailis Laht, Merike Hindrikson 2020
Väikejärvede hüdrokeemiline ja ohtlikud ained 2019 Mailis Laht, Merike Hindrikson 2020
Operatiivseire korraldamine 2019 Urmas Anijalg, Tõnu Feldman, Katrit Karus, Meelis Kask, Urmas Kruus, Martin Mandel, Lilian Varblane 2020
Ida-Eesti vesikonna jõgede ja Peipsi järve seire aastal 2019 Merike Hindrikson 2019
Peipsi järve 2019. a Eesti-Vene talvise ühisseire hüdrokeemilised uuringud ning keemialaborite võrdluskatsete korraldamine Eesti-Vene piiriveekogude alase koostöö raames Merike Hindrikson 2019
Narva veehoidla hüdrokeemiline seire ja uuringud aastal 2019 Merike Hindrikson 2019
Kiviõli suletud tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila järelseire ja -hooldus 2018 (II poolaasta) Hugo Tang 2019
Operatiivseire korraldamine 2018. Rakendatud meetme tõhususe hindamine Urmas Anijalg, Meelis Kask, Urmas Kruus, Martin Mandel, Lilian Varblane 2019
Netaman Repair Group OÜ tegevusega seotud territooriumi akvatooriumi vee ja sette seire Mailis Laht, Greta Nurk, Katri Vooro 2019
Kohtla-Järve suletud tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila järelseire ja hooldus, 2019.a. 1. poolaasta Hugo Tang 2019
Väikejärvede hüdrokeemiline seire 2018 Merike Hindrikson 2019
Ohtlike ainete seire rannikumeres 2018 Mailis Laht, Kairi Lõhmus, Katri Vooro 2019
Kiviõli suletud tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila järelseire ja -hooldus 2019 (I poolaasta) Hugo Tang 2019
Kohtla-Järve suletud tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila järelseire ja hooldus, 2018.a. 2. poolaasta Hugo Tang 2019
Jõgede hüdrokeemiline ülevaateseire 2018 Merike Hindrikson 2019
Veekeskkonnale ohtlike ainete allikate inventuur Mailis Laht, Kairi Lõhmus, Greta Nurk, Riin Rebane, Maris Paju, Kadri Normak, Vallo Kõrgmaa, Aser Sikk 2018
Võrtsjärve hüdrokeemiline seire ja ohtlikud ained 2017 Merike Hindrikson, Mailis Laht 2018
Peipsi järve hüdrokeemiline seire 2017 Merike Hindrikson 2018
Jõgede hüdrokeemiline seire ja ohtlikud ained 2017 Merike Hindrikson, Mailis Laht 2018
Kohtla-Järve suletud tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila järelseire ja hooldus, 2017.a. 2. poolaasta Hugo Tang 2018
Kiviõli suletud tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila järelseire ja -hooldus 2017 (II poolaasta) Hugo Tang 2018
Peipsi järve ja Narva veehoidla hüdrokeemiline seire ja uuringud aastal 2018 Merike Hindrikson 2018
Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2018. a I, II, III ja IV kvartalis Kaiti Ojamaa, Merike Hindrikson 2018
Kohtla-Järve suletud tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila järelseire ja hooldus, 2018.a. I poolaasta Hugo Tang 2018
Operatiivseire korraldamine 2017. Rakendatud meetme tõhususe hindamine Urmas Anijalg, Meelis Kask, Urmas Kruus, Martin Mandel, Lilian Varblane 2018
Peipsi järve hüdrokeemiline seire 2017 Merike Hindrikson 2018
Peipsi järve 2018. a Eesti-Vene talvise ühisseire hüdrokeemilised uuringud ning keemialaborite võrdluskatsete korraldamine Eesti-Vene piiriveekogudealase koostöö raames Merike Hindrikson 2018