Eurachem

Eurachem on Euroopa organisatsioonide võrgustik, mille eesmärk on rajada süsteem keemiliste mõõtmiste rahvusvahelise jälgitavuse jaoks ning heade kvaliteedipraktikate propageerimine.

Eurachem võimaldab paneeli ühiste probleemide aruteluks ning tehnilistele ja poliitiliste küsimustele asjatundliku ja kaalutletud lähenemise väljatöötamiseks. Eurachem fokusseerib Euroopa analüütilise keemia ja kvaliteediga seotud küsimused.

Pea kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides on sisse seatud Eurachemi organisatsioonid. Eestis vastutab Eesti Eurachemi liikmelisuse eest Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ.

Tegevussuunad

Laiahaardelisuse tõttu on üks põhilisi Eurachemi rolle pakkuda võrgustikku rahvuslikele organisatsioonidele informatsiooni vahetamiseks ja koostöö tegemiseks. Eurachemi tegevusi on mitmeid, milledest osasid käsitletakse loodud väiksemates töörühmades. Need töörühmad, mis on sageli loodud koos teiste organisatsioonidega, töötavad selle nimel, et Eurachemi eesmärkidel oleks praktilised väljundid. Sealhulgas koostatakse juhendeid, organiseeritakse praktilisi koolitusi, tehakse kindlaks võimalused koostöödeks nii Eurachemi siseselt kui teiste organisatsioonidega, kellede tegevused on suunatud analüütiliste mõõtmiste kogukonnale.

Eurachem on publitseerinud mitmeid juhendeid, mis on seotud keemiliste mõõtmiste kvaliteediga ja akrediteerimisega. Sageli on juhendid tehtud koostöös teiste suuremate organisatsioonidega. Kõik koostatud juhendid on inglisekeelsetena tasuta kättesaadavad Eurachemi kodulehel. Lisaks mahukamatele juhenditele on koostatud lühemaid infovoldikuid, mida tõlgitakse vajadusel ka liikmete riigikeeltesse.

Administratsioon

Eurachem koosneb juhatusest, mille esimees vahetub iga kahe aasta järgi. Samuti vahetub sekretariaadi eest vastutav asutus.

Eurachem kutsub kord aastas kokku Üldkogu, kuhu igal liikmesriigil on õigus saata kaks eksperti. Eestit esindavad seal hetkel:

Liikmesriigid ja partnerid

Eurachemi liikmesriigid