Infovoldikud ja uudiskirjad

Eurachemi infovoldikud

Infovoldikud on lühikesed kokkuvõtvad dokumendid konkreetsetel teemadel. Need on mõeldud informeerimaks laiemat publikut, sealhulgas laboritöötajaid, juhatajaid ja labori kliente. Juhendid on koostatud erinevate töögruppide siseselt ning sageli koostöös teiste organisatsioonidega. Failid on PDF-formaadis.

Eestikeelsed infovoldikud

Ingliskeelsed infovoldikud

Eurachemi uudiskirjad