Osoonikihti kahandavate ainete kasutusalad

Osoonikihti kahandavad ained (OKA-d) sisaldavad kas fluori (F), kloori (Cl) või broomi (Br). Need ained on lenduvad ja väga stabiilsed, mis tähendab, et nad jõuavad stratosfääri, kus asub ka osoonikiht.

OKA-del ainetel on suur osooniaatomite lõhustamise võime, mida arvestatakse osoonikihti kahandamise potentsiaalis (ozone depleting potential – ODP).

NB! Euroopa Liidus on peaaegu kõik allpool loetletud OKA-de kasutusaladest ajaloolised, sest on ammu keelatud määrusega nr 1005/2009/EÜ.

Klorofluorosüsivesinikud (CFC-d)

 • ODP = 0,6 – 1,0
 • CFC on keemiline nimetus, mis on kasutusel lühendina klorofluorosüsivesinike jaoks. CFC-d avastati 1928.a. ning neid peeti “imegaasiks”, kuna nad on püsivad, mürgitud, mittekorrodeerivad ning tuleohutud.
 • CFC-del on eriti suur osooni kahandamise potentsiaal ja kasvuhooneefekti põhjustav mõju.
 • CFC-sid on kasutatud väga laialdaselt nende tootmise algusest (1930. a.) mitmetes valdkondades.

CFC-de kasutus

Vahud CFC-11/12/13 autopolsterdus, mööbel, rõivad, madratsid, kingad, soojusisolatsioon, pakendid
Külmutus- ja kliimaseadmed
CFC 11/12/113/114/115
kliimaseadmed, soojuspumbad, kodu-, kaubandus- ja tööstuskülmutusseadmed
Lahustid CFC-11/13 rõivaste keemiline puhastus, peenmehhaanika puhastus, optiliste vahendite töötlus
Aerosoolid
CFC-11/12/113/114/115
ravimid ja muud aerosoolid
Steriliseerimine CFC-12 meditsiinitehnika puhastus
 • CFC-11 jääb atmosfääri 50 aastaks,
 • CFC-12 102 aastaks,
 • CFC-113 85 aastaks,
 • CFC-114 300 aastaks,
 • CFC-15 1700 aastaks.

Enimlevinud klorofluorosüsivesinikke sisaldavad segud

R-401A HCFC-22
HCFC-124
HFC-152a
60%
34%
13%
R-401B HCFC-22
HCFC-124
HFC-152a
61%
28%
11%
R-402A HCFC-22
HFC-125
R-290- CH 3CH 2CH 3 (Propane)
38%
60%
2%
R-409A HCFC-22
HCFC-124
HCFC-142b
60%
25%
15%
R-408A HCFC-22
HFC-125
HFC-143a
47%
7%
46%

Informatsiooniks: Kui segus sisaldub kas või üks komponent, mis kuulub osoonikihti kahandavate ainete (OKA-de) gruppi, siis laienevad sellele ainete segule kõik piirangud , mis kehtivad OKA-dele

Haloonid

 • ODP = 3, – 10,0
 • Haloone kasutatakse tulekustutites.
 • Haloonide osoonikihti kahandav potentsiaal on eriti kõrge. Olemas on haloon 1211, haloon 1301 ja haloon 2402.
 • Haloonid püsivad atmosfääris 20–85 aastat.

Süsiniktetrakloriid CCl4

 • ODP = 1,1
 • Süsinikterakloriid on magusalõhnaline kergesti aurustuv vedelik, mida kasutatakse rõivaste kuivpuhastuses, rasvaeemaldajana, keemilise sünteesi toorainena.
 • Süsinikterakloriidi lõhustumiseks kulub 42 aastat.

1,1,1-triklooretaan e. metüülkloroform CH3CCl3

 • ODP = 0,1
 • 1,1,1-triklooretaani kasutatakse rasvaeemaldajana ning elektriliste komponentide puhastusvahenina ning propellandina.
 • 1,1,1-triklooretaan püsib atmosfääris 5,4 aastat.

Metüülbromiid CH3Br

 • ODP = 0,7
 • Metüülbromiidi kasutatakse kahjuritõrjes, muuseumieksponaatide ja ajalooliste majade konserveerimisel, kaupade transpordieelne töötlusel ning keemiliste komponentide sünteesimisel.
 • Metüülbromiid on inimestele väga toksiline.
 • Metüülbromiid püsib atmosfääris 0,7 aastat.

Bromofluorosüsivesnikud (HBFC-d)

 • ODP = 0,02 – 7,5
 • Bromofluorosüsivesinikud pole laialdaselt levinud, kuid nad on Montreali protokolli poolt kontrollitavate ainete nimekirja lülitatud et hoida ära nende uusi kasutusalasid.

Klorofluorosüsivesinikud (HCFC-d)

 • ODP = 0,02 – 0,11
 • HCFC-d töötati välja CFC-de esimeseks asendusaineks. HCFC-d lagunevad tunduvalt kergemini kui CFC-d. Kuigi HCFC-d on osoonikihile tunduvalt ohutumad kui CFC-d aitavad ka nemad kaasa osoonikihi kahanemisele ja on seetõttu vaheetapil kasutusel üleminekuainena.
 • Vt ka Alternatiivid HCFC-dele (PDF).

HCFC-de kasutus

Polüuretaanvahud
HCFC 141b/142b)
autode polsterdus, madratsid ja kingad
Jäigad polüuretaanvahud
HCFC- 141b/142 b
soojusisolatsioon, pakkematerjalid
Külmutus ja kliimaseadmed
HCFC- 22/123 ja segud
külmutus, soojapumbad, kodu-, kaubandus- ja tööstuskülmikud
Lahustid
HCFC-123/141b/142b/225
kangapesu, peenmehhaaniline töötlus, optika töötlemine
Tulekustutus
HCFC-22/123/124
paiksed ja portatiivsed tulekustutid
Aerosoolid
HCFC-22
ravimid ja muud aerosoolid
Steriliseerimisaine
HCFCd 124/142b)
meditsiinitehnika puhastus

HCFC-d püsivad atmosfääris 1,4 – 19,5 aastat.

Klorobromometaan CH2BrCl

 • ODP = 0,12
 • On uus osoonikihti kahandav aine, mis toodi turule 1998. a. Montreali protokolli alla võeti see aine juba 1999. a.