Pädevuskatsed veeuuringuid teostavatele laboritele 2024. a

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus korraldab 2024. a järgmised pädevuskatsed:

  1. pinnavesi ja heitvesi (registreerimistähtaeg 13.05.2024, proovide väljastamine 21.-22.05.2024)
  2. põhjavesi, merevesi, heitvee metallid, reoveesete (registreerimistähtaeg 25.06.2024, proovide väljastamine 10.-11.09.2024)

Lisainfo ning pädevuskatsetele registreerumine: Urmas Muinasmaa, e-post: urmas.muinasmaa@klab.ee, tel 611 2907