Õige taara tagab ohutuse ja tulemuste täpsuse

Proovide võtmiseks peab olema puhas taara, paljude analüüside jaoks on soovitatav kasutada EKUK proovitaarat. Eelistada tuleks plasttaarat, sest proovimaterjalis toimuvad bioloogilised protsessid võivad klaastaara purustada.

Nõuded taarale keemiliste analüüside puhul

Proovid joogiveest

 • Üldnäitajad – 1 l läbipaistev, lõhnatu plasttaara.
 • Raskmetallid – 0,5 l plasttaara.
 • Orgaanika – 3 l klaastaara (soovitatavalt EKUK-i taara).
 • Tsüaniidid – 0,5 l konservandiga plasttaara (soov. EKUK-i taara).
 • Sulfiidid – 0,5 l konservandiga klaastaara (soov. EKUK-i taara).
 • Fe 2+ – 0,5 l konservandiga plasttaara (soov. EKUK-i taara).
 • Mikrobioloogia – steriilne taara (soov. EKUK-i taara).

Proovid heitveest

 • Üldnäitajad – 1 l läbipaistev plasttaara.
 • Nafta – 1 l konservandiga klaastaara (soov. EKUK-i taara).
 • Aromaatsed süsivesinikud (BTEX) – 1 l klaastaara (soovitatavalt EKUK-i taara).
 • Polüaromaatsed süsivesinikud (PAH) – 1 l klaastaara (soov. EKUK-i taara).
 • Fenoolid – klaastaara.
 • Polükloreeritud bifenüülid (PCB) – 1 l klaastaara.
 • Pestitsiidid – 1 l klaastaara.

Proovid pinnasest ja setetest

 • Max 500 g plast- või klaastaaras.

Nõuded taarale mikrobioloogiliste analüüside puhul

Proovide taara, kogused. Analüüside ajaline kestvus

Vee proovid mikrobioloogiliseks analüüsiks tuleb võtta 500ml – 1-liitrisesse steriilsesse pudelisse.

Komposti, sette ja pinnaseproovid võib võtta uutesse toiduainetele mõeldud plastiknõudesse, millel on tihedalt sulguv kaas. Reovee setteid, mille kuivjääk on väike (kuni 5%) võib võtta ka pudelisse. Setete puhul tuleb vältida klaastaarat, kuna bioloogilise lagunemise käigus tekivad gaasid, mis võivad klaasnõu purustada.

Kõiki mikrobioloogiliseks analüüsiks mõeldud proove tuleb transportimisel säilitada 5 + 3 ° C juures. Soovitatav on tagada proovide laborisse jõudmine 24 h jooksul.

Mikrobioloogilised analüüsid sõltuvad uuritavate organismide elutsüklist ja kestavad tavaliselt 24 h kuni 96 h. Kestvus sõltub sellest, mitme etapiga analüüsiga on tegemist.

Kõikidel nädalapäevadel analüüsidega alustada ei saa, kuna tavaliselt meie labor nädalavahetustel ei tööta. Niisiis tuleb proovid võimalusel laborisse toimetada nädala alguses, et analüüse saaks kiirelt alustada ja ei peaks neid külmas pikalt säilitama.

Küsimuste korral võtke palun ühendust »