Kontakt
Tõnu Reintamm
Käitluskeskus

tel +372 5855 9947
ref@klab.ee

Kontakt
Ene Kriis
OKA-de ja F-gaaside juhtivspetsialist

tel 611 2921
ene.kriis@klab.ee

Kontakt

Osoonikihti kahandavate ainete ja fluoritud
kasvuhoonegaaside käitluskeskus

Suur-Sõjamäe 34, 11415 Tallinn

Käitluskeskuse teenused