Osoonikihi mõõtühikud

Vaade Maale kosmosestOsooni koguhulka atmosfääris iseloomustatakse kokkuleppeliselt atmosfääri sentimeetritega: see näitab osoonikihi paksust, kui kogu osoon oleks taandatud merepinna tasemele normaalrõhule.

Keskmiselt on osoonikihi paksus umbes 0,3 cm lähedal. Ilma komata arvude saamiseks kasutatakse viimasel ajal sagedamini 1000 korda väiksemaid, nn Dobsoni ühikuid (DU – Dobson Unit).

Lokaalsete osooni kontsentratsioonide avaldamisel kasutatakse enamasti osooni osarõhu mõistet. Osarõhu mõõtühikuks on millipaskal (mPa). Ühele millipaskalile vastab osooni kontsentratsioon 20 μg/m3.

Maapinnal on osooni tüüpiline osarõhk 3–4 mPa. See number võib varieeruda saastetsoonide keskustes. Osoonikihis on osooni osarõhk maksimaalselt kuni 5 korda suurem kui maapinnal, see on 15–20 mPa ehk umbes 300–400 μg/m3.

Osoonisisalduse looduslik foon on 40–80 μg/m3. Väiksemad osoonikogused (100–200 μg/m3) võivad põhjustada inimestel haigusi nagu krooniline bronhiit või astma. Suuremad kogused (üle 200 μg/m3) põhjustavad kopsukahjustusi juba ühe päevaga. Lähemalt osoonikihi kahanemise põhjustatud ohtudest inimesele.

Loe lisaks

Viiteid osooni mõõtmisega seotud veebidele meil ja mujal (viited avanevad uues brauseri aknas).

Osoonikihi mõõtmise andmed reaalajas

Osooni mõõtmisega tegelevaid meteoroloogiaasutusi