Osoonikihi tulevik

Kliima soojenemineEksperdid kinnitavad, et osoonikiht Antarktika kohal on taastumas, kuigi aeglasemalt kui loodetud. Osooniaukude teke jätkub veel mitukümmend aastat.

Montreali protokolli nõuete täitmisega kaasnevad paljud ootuspärased, aga ka ootamatud muutused keskkonnas. Nende analüüsiga tegeleb regulaarselt kolm ekspertkogu.

  1. Kõige kauem tegutsenud ekspertkogu SAP (Scientific Assessment Panel) koostab ning avaldab iga nelja aasta tagant värske teadusliku ülevaate osoonikihi seisundist ja probleemidest.
  2. Ekspertkogu TEAP (Technology and Economic Assessment Panel) tegeleb osooni kahandavate ainete, nende asendajate ja rakendusaladega.
  3. Ekspertgrupp EEAP (Environmental Effects Assessment Panel) tegeleb ultraviolettkiirguse (UV-kiirguse) mõjudega keskkonnale, eriti biosfäärile ja tehismaterjalidele. Ühtlasi ka sellega, kuidas need mõjud sõltuvad teistest keskkonnateguritest nagu temperatuur, niiskus jne.

Montreali protokolliga moodustatud teadusliku hindamise ekspertkogu SAP viimases, 2011. aastal avaldatud aruandes “Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2010” kinnitati, et osoonikiht Antarktika kohal on aeglaselt taastumas tänu protokolliga kehtestatud kontrollimeetmetele, kuigi 10–25 aastat hiljem, kui nähti ette 2002. aasta aruande prognoosides. Osooniaukude teke jätkub seal veel mitukümmend aastat.

Osoonikihi õhenemine jätkub

Kuna atmosfääris jätkub kasvuhoonegaaside sisalduse kasv, siis ei toimu osoonikihi taastumine samades tingimustes kui algas tema õhenemine. CO2 suurem sisaldus jahutab stratosfääri keskmisi ja ülemisi kihte ja osooni tavapärane lagunemine toimub seetõttu aeglasemalt. Troopilise ookeani pinnakihi soojenemine aga tingib sealse troposfääriõhu intensiivsema voolu stratosfääri ja seal pooluse suunas.

Kokkuvõttes on oodata osoonikihi mõneprotsendilist õhenemist troopikavööndi kohal, kus ta niigi õhuke on, ja paksenemist parasvöötme kohal. Meie laiuskraadidel võib see paksenemine käesoleva sajandi teiseks pooleks küündida kuni 10 % ja see mõjutab kindlasti UV-B ja UV-A dooside proportsioone.

Polaarjoone taga tekivad külmemas atmosfääris järjest sagedamini polaarstratosfääripilved (pärlmutterpilved) ja suurendavad osooniaugu tekkevõimalusi ajani, mil liigsed kloori ja broomi kogused pole veel stratosfäärist kadunud. Lähema 15 aasta jooksul on suur tõenäosus ulatuslike ja “sügavate” osooniaukude tekkeks Arktika kohal.

Keskmine ja Arktika piirkonna osoonisisaldus peaks taastuma 2050. aastaks ja Antarktika osooniauk peaks kaduma 2060. ja 2075. aasta vahel.

ÜRO Keskkonnaprogrammi kohaselt väldivad Montreali protokolliga kehtestatud kontrollimeetmed kogu maailmas miljoneid surmaga lõppevaid ja kümneid miljoneid muid nahavähi juhtumeid, samuti kae tekkimist.

Lisaks aitavad need kontrollimeetmed vältida ajavahemikus 1990–2010 kasvuhoonegaaside heiteid kogustes, mis on võrdväärsed enam kui 100 miljardi tonni CO2-ga ehk igal aastal üle viie korra enam, kui nähti ette Kyoto protokolliga kahekümneks aastaks. Osoonikihti kahandavate ainete heited moodustavad 2010. aastaks vähem kui 5 % ülemaailmsest prognoositavast CO2 heitest, samas kui 1990. aastal moodustasid need sellest ligi 50% [1].