Eesmärgid

Projekti üldiseks eesmärgiks on moodustada erinevaid mudeleid kasutada võimaldav süsteem, mille abil saab modelleerida mere ja maismaa pinnaveega seotud protsesse. Projekti realiseerimine aitab kaasa veekogude kaitse korraldamisele, veekogudega seotud andmete, sh seisundi, koormuse ja meetmetega seotud andmete kättesaadavuse parendamisele. Pädevatel asutustel tekib võimalus operatiivselt kasutada andmeid mitmesuguste otsuste tegemisel, mis omakorda tagab tööaja kokkuhoiu.

laev

Kakerdaja raba. Foto: T.Kaar

Projekti üldeesmärgi saavutamiseks on vaja:

  • moodustada ja ajakohastada omavahel ühilduvad veemajanduslikud andmestikud, mis ei kujuta endast eraldiseisvat infosüsteemi, vaid rakenduste käivitamiseks ja kasutamiseks vajalikke seoseid või vahekihti, mis vahendab juba olemasolevate andmebaaside andmeid sobival kujul ja vormis ning tagab olemasolevate andmestike ristkasutatavuse;
  • moodustada andmestike vahelised seosed või andmete vahekiht, millega on seotud ka muud veekogude ja nende valglate haldamiseks olulised andmestikud ning mis tagavad andmete ristkasutuse;
  • luua omavahel ühilduvate mudelite süsteem, mis võimaldab modelleerida puuduolevaid andmeid ning prognoosida olemasolevate andmete põhjal tulevikus võimalikke arengutendentse veekogu seisundi, koormuse ja meetmete mõju kohta;
  • koostada ja kasutajatele sobival kujul, kohas ja vormis kättesaadavaks teha rakenduste ja päringute süsteem, mis toob kasutajatele vajalikke andmeid läbi andmete vahekihi ning mudelite, seob need koos toimivaks tervikuks ning esitab need kasutaja poolt määratud tingimuste kohaselt.

jogi

Kautla järv. Foto: T.Kaar