F-gaaside CO₂ ekvivalendi kalkulaator

F-gaaside CO2 ekvivalendi kalkulaator abistab fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavaid seadmeid omavaid ja hooldavaid ettevõtteid seadmetes sisalduva aine koguse arvutamisel CO2 ekvivalenttonnidesse, tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 517/2014.

 

Tabel, milles on 100 – 100 000 CO2 ekvivalenttonnile vastavad, enimkasutatavate HFCde kogused kg-des (PDF). Tabelist võib olla abi HFCde importijatele kvoodimäära järgimisel.