Juhendid F-gaase sisaldavate seadmete käitajale

tööstusvaade

Jahutus- ja kliimaseadmed ning soojuspumbad

Teave F-gaase sisaldavate jahutus-, kliimaseadmete ja soojuspumpade käitajale. Täpsemalt »

Tuletõrjesüsteemid

Teave F-gaase sisaldavate tuletõrjesüsteemide käitajale. Täpsemalt »

Kõrgepingejaotlad

Teave väävelheksafluoriidi (SF6) sisaldavate pingejaotlate käitlejale. Täpsemalt »

Lahustid

Teave F-gaase sisaldavate lahustite kasutajale. Täpsemalt »

Import, eksport ja keelud

Ettevõtjatele, kes tegelevad fluoritud kasvuhoonegaaside tootmise, importimise, eksportimise või kasutami­sega ning neid gaase sisaldavate sead­mete turustamisega. Täpsemalt »

HFC-sid sisaldavate seadmete importijatele

Teave piirangute ja keeldude kohta. Täpsemalt »

Kutseeksami abimaterjalid

F-gaase sisaldavate seadmetega töötaja kutseeksami abimaterjalid. Täpsemalt »

F-gaaside müügiandmete registreerimine

F-gaaside müügiandmete registreerimise juhend. Täpsemalt »

HFC-de kvoodisüsteem

HFC-de kvoodisüsteem. Täpsemalt »

Külmutus- ja kliimaseadmed

Pingejaotlad

Kvoodisüsteem