Kontakt
Igor Miilvee
Käitluskeskuse spetsialist

tel 611 2945
igor.miilvee@klab.ee

Kontakt
Ene Kriis
OKA-de ja F-gaaside juhtivspetsialist

tel 611 2921
ene.kriis@klab.ee

Kontakt

Osoonikihti kahandavate ainete ja fluoritud
kasvuhoonegaaside käitluskeskus

Suur-Sõjamäe 34, 11415 Tallinn