Kontakt
Igor Miilvee
Kliimaosakonna spetsialist

Eesti Keskkonnauuringute Keskus
tel 611 2945
igor.miilvee@klab.ee

Kontakt
Maris Arro
Kliimaosakond

Keskkonnaministeerium
tel 626 2986
maris.arro@envir.ee