Omavalitsusele

Kliimamuutuste mõjuga kohanemine tähendab kohalikele omavalitsustele vastavate meetmete rakendamist. Näiteks ekstreemsetele ilmastikuoludele valmisolekuks tuleb hinnata, millised on võimalikud üleujutatavad alad ja kuidas tagada sademetega toimetulek omavalitsuse veevärgile.

Tuleb tagada tehniliste tugistruktuuride ehitus selliselt, et need kannaksid minimaalseid kahjustusi ekstreemsete ilmastikunähtuste korral ning toimiksid järjepidevalt. Suviste kuumalainete ajal tuleb tähelepanu pöörata haavatavate inimgruppide tervise toetamisele.

Arengukava koostamise käigus selgub, milliseid meetmeid kohalikud omavalitsused koos riigiasutustega saavad rakendada parimaks valmisolekuks kliimamuutustele.