Projektid

Osoonibüroo veab projekte, mille eesmärgiks on osoonikihti kahandavate ainete kasutamise täielik lõpetamine Eestis.

Töö aluseks on Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnauuringute Keskuse vahel sõlmitud leping ning valitsuse 1999. aastal kinnitatud “Osoonikihti kahandavate ainete järkjärgulise käibelt kõrvaldamise riiklik programm”.

Projektid 2001–2005

Institutsioonide tugevdamine

ÜRO keskkonnaprogrammi projekt kestis 2001–2005. Riikliku osooniprogrammi raames läbiviidavate projektide koordineerimine ja juhendamine ning järelevalve. Täpsemalt »

 

Külmaainete kogumine ja taasväärtustamine

ÜRO arenguprogrammi projekt kestis 2001–2002. Eesti riikliku külmaainete kogumise ja taasväärtustamise programmi elluviimine külma- ja kliimaseadmete sektoris. Täpsemalt »

 

Külmatehnikute õpetajate väljaõpe

ÜRO keskkonnaprogrammi projekt kestis 2001–2004. Läbi heade hooldustavade õpetamise külmatehnikutele saab oluliselt vähendada osoonikihile kahjulike CFC-de kasutamist külmaseadmete teenindamisel. Täpsemalt »

 

Baltimaade regionaalne haloonipank

ÜRO arenguprogrammi projekt kestis 2001–2003. Tallinnasse Suur Sõjamäele on loodud kogu Baltikumi haarav haloonide kogumise, hoiustamise, taasväärtustamise ja hävitamisega tegelev keskus ehk nn haloonipank. Täpsemalt »