Külmaainete kogumine ja taasväärtustamine

UNDP/EST/00/G31

Kestvus: 2001–2002

Projekti raames korraldati külmutus- ja kliimaseadmete paigaldajatele ning hooldajatele 5 koolituspäeva, tutvustamaks neile riiklikku külmaainete kogumise ja taasväärtustamise programmi.

Koolitusel osalesid ka külmatehnikuid koolitavate õppeasutuste õpilased. Samuti anti koolituse läbinud külmafirmadele üle 50 külmaainete kogumismasinat, 50 käsipumpa ning kogumiskotti, mis jagati välja suurematele külmaaine kasutajatele Samuti jagati välja 5 külmaainete taasväärtustamisseadet.

Koolituse läbisid ca 60 firma esindajad, kellele väljastati vastavad diplomid.

Käsitletud teemad:

  • olemasolevate seadmetele kogumisventiilide paigaldamine;
  • külmutusseadmete õige hooldus ja käsitsemine;
  • enne süsteemide uuesti täitmist kasutatavad meetodid;
  • lekete varajane avastamine;
  • seadmete kasutamise alane praktiline õpe, pearõhuga külmaainete kogumisele ning taasväärtustamisele ning erinevate seadmete teenindamisel kasutatavatele turvameetoditele.

Projekti raames laekunud seadmed võeti koostöös UNDP Tallinna esindusega vastu ning jagati välja koolitusel osalenud firmadele. Sõlmiti lepingud 52 erineva külma-ja kliimaseadmeid paigaldava firmaga.