Külmamajandustehnikute õpetajate väljaõpe

UNEP/GF/4040-02-05

Kestvus: 2001–2004

Külmatehnikute õpetajate koolituse projekti raames toimus külmatehnikutele heade hooldustavade õpetamine, kasutades nn “õpetajate õpetamise” meetodit.

Projekti eesmärgiks oli vähendada CFC/HCFC-de kasutamist külmaseadmete hoolduses:

  • suurendades osalejate teadlikkust osoonikihi kahanemise probleemistikust, Montreali protokollist ning heade külmamajandustavade rakendamise tähtsusest;
  • tutvustades ja demonstreerides protseduure, mis vähendavad/kõrvaldavad emissioone (k.a OKA-de kogumine ja taasväärtustamine);
  • levitades informatsiooni CFC-vabade tehnoloogiate ning külmasüsteemide ümberehitamise kohta;
  • stimuleerides sektorisisest infovõrgustiku teket.

Projekt koosnes kahest astmest ja koolitust anti 74-le külmatehnikule.