Baltimaade regionaalse käitluskeskuse loomine

UNDP/EST/00/G32

Kestvus: 2001–2003

Projektiga tarniti Eestile haloonide taasväärtustamisseadmeid, mahutid ja gaaskromatograaf ainete kvaliteedi kontrollimiseks. Seadmed olid mõeldud Eestis, Lätis ja Leedus asuvate haloonide taasväärtustamiseks.

Nende seadmetele tuginedes loodi Tallinnasse, Suur-Sõjamäele kogu Baltikumi haarav haloonide kogumise, hoiustamise ja taasväärtustamise ja hävitamisega tegelev keskus ehk nn haloonipank.

Projekti käigus loodi ka Eesti, Läti ja Leedu haloonpõhiste tulekustutussüsteemide andmebaas ning hakati ka haloone maha monteerima, käitlema ja ladustama. Projekti raames koostati ka Eesti Vabariigi haloonide strateegia aastani 2005. Samuti korraldati projekti käigus haloonide temaatikat käsitlev seminar.

Andmed Eesti Vabariigis kogutud haloonide kohta perioodil 2002-2010.