Õhuseire

Õhuseire eesmärk on piiriülese õhusaaste jälgimine, mille Eesti valitsus on võtnud oma kohustuseks, kui ühines 2000. a Genfi Konventsiooniga.

Genfi Konventsioon ehk Piiriülese õhusaaste kauglevi konventsioon (Convention on Long Range Transboundary Air Pollution) kirjutati Genfis alla 1979. a novembris ja on esimene rahvusvahelisel tasemel sõlmitud kokkulepe õhusaaste probleemide valdkonnas. Konventsiooniga on määratletud mitmed osapoolte kohustused, sh inimese ja keskkonna kaitsmine õhu saastamise eest, õhu saastamise (sh õhusaaste kauglevi) piiramine ning vähendamine, informatsiooni ja tehnoloogia vahetamine jm.

EMEP. Õhusaaste kauglevi seire ja hindamise Euroopa koostööprogramm (EMEP – European Monitoring and Evaluation Programme) algatati Euroopa Majanduskomisjoni juures eriprogrammina 1977. aastal. Selle peamiseks ülesandeks on anda valitsustele ja konventsiooni allüksustele informatsiooni õhusaasteainete sadenemise, kontsentratsioonide, heitkoguste ja kauglevi kohta. EMEP pikaajalise finantseerimise protokoll koostati 1984. a Genfis, millega Eesti liitus 2001. aastal. Protokolli eesmärk on tagada saasteainete kaugkande seire programmi EMEP pikaajaline rahastamine.

Seire Eestis. EMEP-i seirevõrgustik koosneb enam kui sajast seirejaamast Euroopa riikides.
Eesti jaamadest kuuluvad võrgustikku Lahemaa ja Vilsandi seirejaamad, kus mõõdetakse sademete keemiat ning saasteainete kontsentratsiooni maapinnalähedases õhukihis.
Vilsandi seirejaam asub kaugel kohalikest saasteallikatest, mille tõttu on see väga sobiv õhusaaste kauglevi taustauuringuteks. Vilsandi jaam alustas tööd 1989. a ja on alates 1994. a varustatud täisautomaatsete pidevatoimeliste analüsaatoritega ja andmete kogumise süsteemiga. Vilsandi seirejaamas määratakse järgmisi saasteaineid – vääveldioksiid, lämmastikoksiidid, osoon, eriti peeneid osakesi (PM2,5) ning tehakse meteoroloogilisi mõõtmisi.

Välisõhu seire andmed edastatakse Euroopa Komisjonile või EMEP-ile. Eesti väliõhu kvaliteedi seire andmed on reaalajas jälgitavad aadressil http://ohuseire.ee/.

Korraldus. Õhuseiret Vilsandil korraldab Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ.
Seire info ja aruandlus on kättesaadav Keskkonnaagentuuri (KAUR) ja Keskkonnaseire kodulehel, samuti EMEP-i veebis (www.emep.int).