Sademete seire

Sademete keemia seire eesmärk on saada ülevaade sademetega langevast saastekoormusest ja kauglevi teel liikuvatest saasteainetest, nende olekust, püsivusest ja mõjust keskkonnale.
Saadud tulemuste alusel modelleeritakse ja valideeritakse saastekoormuste mudeleid ning hinnatakse õhusaaste koormust veekogudele, taimedele, mullaviljakusele ning väikeökosüsteemidele. Sadenemisvoogude info võimaldab hinnata ka saasteainete eemaldumise kiirust atmosfäärist. Sademete keemilist koostist seiratakse Piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni rahvusvahelise koostööprogrammi EMEP (Lahemaa, Vilsandi) ning kompleksseire ja metsaseire allprogrammi raames ICP koostööprogrammide (ICP IM ja ICP Forests) nõuete täitmiseks. Samad nõuded on sätestatud ka atmosfääriõhu kaitse seaduses.