Sõidukite kliimaseadmed

Kogu maailmas kasutatakse sõidukite kliimaseadmetes HFC-134a-d. Suuremates süsteemides (bussid ja rongid) saab kasutada ka HFC-410A-d. Alates 2017. aastast on kõigi Euroopa Liidus müüdavate uute sõiduautode ja kaubikute kliimaseadmetes keelatud kasutada HFC-134a-d külmutusagensina; lähtuvalt EL-i mootorsõidukite kliimaseadmete direktiivist 2006/40/EÜ. Seetõttu on tehtud kiireid edasiarendusi, et võtta kasutusele madala GWP-ga külmutusagensid, peamiselt HFO-1234yf ja R-744. Paljud autotootjad eelistavad just HFO-1234yf kasutamist, kuna sõiduki kliimaseadmesse on selle kasutusele võtmiseks vaja teha vähe muudatusi.

Keeruline on leida sobiv madala GWP-ga külmutusagens busside ja rongidele, kuna külmutusagensi täitekogused on palju suuremad võrreldes sõiduautodega. Autotööstus ei ole veel ühesel seisukohal, kas kasutada bussides ja rongides madala tuleohtlikkusega külmutusagensi (R-450A, R-513A) või mittesüttivat külmutusagensi (CO2). Mille kasuks kaalukauss langeb, näitab tulevik.

Tabelis on alternatiivsed külmutusagensid, mis sobiksid sõidukite kliimaseadmete jaoks.

Külmutusagens
GWP
Tuleohtlikkus*
Märkused
 

Sõiduautod ja kaubikud

 

HFO-1234yf
4
2L
On juba kasutusel seoses EL-i mootorsõidukite kliimaseadmete direktiiviga 2006/40/EÜ.
R-744
1
1
Mõningatel autotootjatel arenduses.
HFC -444A
93
2L
Uued külmutusagenside segud, mis asendaks HFC-134a-d.
HFC -445A
120
2L
 

Suured sõidukid, sealhulgas bussid ja rongid

 

HFO-1234yf
4
2L
Omadustelt sarnane HFC-134a-le ja sobib kasutamiseks rakendustes, kus saab kasutada madala tuleohtlikkusega külmutusagense.
HFC-32
675
2L
Omadustelt on sarnased HFC-404A-le ja sobivad kasutamiseks rakendustes, kus saab kasutada madala tuleohtlikkusega külmutusagense.
HFC-446A
460
2L
HFC-447A
582
2L
R-744
1
1
Busside ja rongide tootjad kaaluvad CO2 kasutamist külmutusagensina.
HFC-450A
601
1
Uued mittesüttivad külmutusagenside segud, mis asendaks HFC-134a-d.
HFC-513A
631
1

* Tuleohtlikkuse klasside kohta leiab lisainfot külmutusagenside ohutusklasside lehelt.

Täiendav info sõidukite kliimaseadmete kohta (PDF).

Vaata ka juhendeid mootorsõidukite kliimaseadmete käitajale.