Tehniline juhend

Dokument on mõeldud abimaterjalina kursustel, kus käsitletakse F-gaase sisaldavate külma- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade ja neis sisalduvate gaaside mõju keskkonnale. Tehniline juhend on allalaetav vajutades SIIA.