Kliimaseadmed ja soojuspumbad

Kliimaseadmete ja soojuspumpade valdkonnas on kõige levinumaks külmutusagensiks HFC-407C ning HFC-410A. Nende GWP on vastavalt 1774 ja 2088. HFC-410A kõrge GWP tõttu uuritakse jätkuvalt võimalikke madala GWP-ga alternatiivseid lahendusi. Uuemates split süsteemides ja kliimaseadmetes on külmutusagensina kasutusel HC-290 (GWP = 3). Multi-split süsteemides on kasutusel HFC-32 (GWP 675).

Kasutatavate alternatiivsete külmutusagenside jõudlusnäitajad on sama head või isegi paremad võrreldes HCFC-22-ga, mis on kasutusel enamasti kolmanda maailma riikides. Jahedama kliimaga riikides on ärilisel eesmärgil (nt kaubanduskeskused) kasutamiseks mõeldud kliimaseadmetes rakendatud CO2-te. Hulka uusi külmutusagenside segusid, mis koosnevad HFC-st ja HFO-st – nt R-444B, R-446A ja R-447A –, kaalutakse kasutamiseks kliimaseadmetes.

Alternatiivsed külmutusagensid soojuspumpade jaoks

Külmutusagens
GWP
Tuleohtlikkus*
Märkused
 

Õhk-vesi soojuspump küttevee soojendamiseks

 

HC-600a
3
3
Kui soojuspump paikneb välisõhu käes, saab kasutada kõrgema tuleohtlikkusklassiga külmutusagense.
HC-290
3
3
HFC-32
675
2L
Madala tuleohtlikkusega külmutusagensiga soojuspumbad sobivad välisõhu kätte ja teatud paikadesse siseruumides.
R-446A
460
2L
Uued külmutusagenside segud, mida kaalutakse kasutusele võtta R-410A asemel.
R-447A
582
2L
 

Õhk-vesi soojuspump tarbitava vee soojendamiseks

 

R-744
1
1
R-744 on sobiv vee soojendamiseks, kuna vett on võimalik sel juhul soojendada suures temperatuurivahemikus (alates 10°C kuni 70°C). Väljaspool Jaapanit R-744-l põhinev vee soojendamine ei ole levinud.
HFC-32
675
2L
Hiljuti võeti kasutusele Jaapanis veeboilerites.
 

Kaugküttesüsteemid, mis kasutavad töödeldud reovee jääksoojust

 

R-717
0
2L
On kasutusel põhiliselt Põhja-Euroopa kaug- ja ruumiküttesüsteemides.
HFO-1234ze
7
2L
Külmutusagens on alternatiiviks HFC-134a-le soojuspumpades, mis on kasutusel koos tsentrifugaalkompressoriga.
HFO-1233zd
5
1
Need külmutusagensid on sobilikud kasutamiseks madalrõhukompressoritega ja on alternatiiviks HFC-245fa-le (GWP=1030).
HFO-1336mzz
9
1

* Tuleohtlikkuse klasside kohta leiab lisainfot külmutusagenside ohutusklasside lehelt.

Täiendav info soojuspumpade kohta (PDF).

Alternatiivsed külmutusagensid kliimaseadmete jaoks

Külmutusagens
GWP
Tuleohtlikkus*
Märkused
 

Väike eraldiseisev kliimaseade

 

HC-290
3
3
Süsivesinikud on kasutusel seadmetes, kus täitekogused on madalad.
HC-441A
6
3
HFC-32
675
2L
Madala tuleohtlikkusega külmutusagens, mis omadustelt sarnaneb R-410-le (GWP=2088), kuid palju madalama GWP-ga.
R-446A
460
2L
Uued madala tuleohtlikkusega külmutusagenside segud, mis omadustelt sarnanevad R-410-le.
R-447A
582
2L
 

Väike split süsteemiga kliimaseade

 

HC-290
3
3
HC-290 ja HC-1270 külmutusagens on olnud Euroopas mõned aastad kasutusel. Süsivesinike kasutamist võib kaaluda teatud valdkondades, kuid sõltub külmutusagensi täitekogusest, seadme asukohast siseruumis ja siseruumi suurusest.
HC-1270
2
HFC-32
675
2L
HFC-32 külmutusagens on olnud Euroopas mõningad aastad kasutusel. Mitmed kliimaseadmete suurtootjad pakuvad HFC-32-ga lahendusi.
R-446A
460
2L
Uued madala tuleohtlikkusega külmutusagenside segud, mis omadustelt sarnanevad R-410-le. Kaalutakse nende kasutamist ka väikestes split süsteemiga kliimaseadmetes.
R-447A
582
2L
 

Suured kliimaseadmed

 

HFC-32
675
2L
On sobilik kasutamiseks multi-split, VRF ja õhutorustiksüsteemiga kliimaseadmetes.
R-446A
460
2L
Uued madala tuleohtlikkusega külmutusagenside segud, mis omadustelt sarnanevad R-410-le. Kaalutakse nende kasutamist multi-split süsteemiga, VRF ja õhutorustikuga kliimaseadmetes.
R-447A
582
2L
R-450A
601
1
Uued külmutusagenside segud, mis omadustelt sarnanevad R-134-le. On võimalikeks alternatiivideks kasutamisel katusele paigaldatavates kliimaseadmetes. Ei ole sobilikud lahendused multi-split- ja VRF-süsteemides.
R-513A
631
1
R-451A
140
2L
R-451B
150
2L
HFO-1234yf
4
2L
HFO omadused sarnanevad HFC-134a-le ja sellega täidetud seadmeid saaks paigaldada hoone katusele, et olla kooskõlas EN 378 ohutusnõuetega.
HFO-1234ze
7
2L
R-744
1
1
R-744 on võimalik kasutada suurtes kliimaseadmetes koos õhutorustikuga. Sel juhul on seadme efektiivsus rahuldav ainult külma ilmaga.

* Tuleohtlikkuse klasside kohta leiab lisainfot külmutusagenside ohutusklasside lehelt.

Täiendav info: väikesed kliimaseadmed (PDF), split süsteemid (PDF) ja suured kliimaseadmed (PDF).

Vaata ka juhendeid jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitajale.