Tööstusjahutus

Skandinaavias ja Põhja-Ameerika tööstuse jahutussüsteemides on üsna levinud mitte fluoritud gaaside kasutus. Kõige levinum külmutusagens nendes süsteemides on R-717 (ammoniaak) ja mõningatel juhtudel kasutatakse kaskaadsüsteemis koos R-744-ga. Ohutusstandardid ja -eeskirjad on selles sektoris väga hästi välja arendatud, mille tulemusena on raskete vigastustega või surmaga lõppenud juhtumeid väga vähe. HFC-de kasutamine tööstusjahutuse valdkonnas on pigem nišš.

Uusi külmutusagense arendatakse selles valdkonnas minimaalselt, kuna juba praegu domineerivad madalda GWP-ga külmutusagensid – R-717, R-744 ja süsivesinikud. Siiski leidub väga spetsiifilisi rakendusi, kus kõrge GWP-ga HFC-sid kasutatakse ja tõenäoliselt hakatakse katsetama alternatiive nende välja tõrjumiseks.

Alternatiivsed külmutusagensid tööstusjahutuse jaoks

Külmutusagens
GWP
Tuleohtlikkus*
Märkused

Asendusained, et vältida R-404A kasutamist

HFC-407A
2107
1
Neid külmutusagentse kasutatakse R-404A asendusainena nii uutes kui ka vanades süsteemides.
HFC-407F
1825
1
HFC-448A
1387
1
Uued külmutusagenside segud, mis on omadustelt sarnased R-407A-le ja R-407F-le, kuid madalama GWP-ga. Äriotstarbelise kasutamise kogemus on seni väike.
HFC-449A
1397
1

Ainult uutes seadmetes kasutamiseks mõeldud alternatiivsed külmutusagensid

R-717
0
2L
Suurtes süsteemides ja jahutites laialt levinud külmutusagens. Tööstusjahutuses põhiliseks külmutusagensiks. Ammoniaak on teravalõhnaline ja kõrge toksilisusega. Rangete ohutusnõuete tõttu ei tasu ära väikese ja keskmise suurusega tööstusjahutusseadmete puhul.
HC-290
3
3
Laialt levinud suurtes tööstusjahutussüsteemides, kus tegeletakse naftakeemiaga. Kindlaid ohutusnõudeid tuleb jälgida (EN 378). Süsivesinikke kasutatakse harva väikese ja keskmise suurusega tööstusseadmete puhul.
HC-1270
2
3
R-744
1
1
Tööstuses võeti kasutusele umbes 10 aastat tagasi. Kasutatakse näiteks külmhoonetes ja-kuivatites.
HFO-1234ze
7
2L
Kasutatakse jahutites külmutusagensi HFC-134a asendusainena. Katsetamise järgus on ka teised HFO-d (HFO-1233zd ja HFO-1336mzz), mis sobiksid madalrõhujahutite jaoks.
HFC-450A
601
1
Uued külmutusagenside segud, mis on omadustelt sarnased HFC-134a-le.
HFC-513A
631
1
HFC-451A
140
2L
HFC-451B
150
2L
Katsetamise järgus olevad segud
150 – 300
2L
Katsetamise järgus olevad külmutusagenside segud, mis on omadustelt sarnased HFC-404A-le.
HFC-446A
460
2L
Uued külmutusagenside segud, mis omadustelt sarnased HFC-410A-le.
HFC-447A
582
2L
HFC-32
675
2L
Kaalutakse nende kasutamist väikese ja keskmise suurusega süsteemide puhul.

* Tuleohtlikkuse klasside kohta leiab lisainfot külmutusagenside ohutusklasside lehelt.

Täiendav info tööstusjahutuse kohta (PDF).