Kasulikud viited:

Euroopa majanduspiirkonna ja Norra toetuste alane informatsioon Rahandusministeeriumi koduluehel (eesti keeles)
www.eeagrants.fin.ee

Euroopa majanduspiirkonna ja toetused (inglise keeles)
www.eeagrants.org

Norra toetused (inglise keeles)
www.norwaygrants.org

Merestrateegia raamdirektiiv
Eesti keeles

Euroopa Komisjoni otsus (2010/477/EL) mereakvatooriumi hea keskkonnaseisundi kriteeriumide ja metoodikastandardite kohta
Eesti keeles

HELCOM
www.helcom.fi

OSPAR
www.ospar.org

ICES
www.ices.dk