Kütusekvaliteedi ja tolliteenuste osakond

Kütusekvaliteedi ja tolliteenuste osakond tegeleb kütuseanalüüsidega, viib läbi iga-aastast vabariiklikku kütuseseiret, teostab kõikide toiduainete keemilisi analüüse ja füüsikaliste parameetrite määramist ning täidab Maksu- ja Tolliametiga sõlmitud lepingu alusel Eesti Vabariigi tollilabori ülesandeid.

Kütusekvaliteedi ja tolliteenuste osakonna allüksused

Kütuselabor

EKUK kütuselabor oma praeguses asukohas Suur-Sõjamäe 34 avati augustis 2006. Tegu on ühe Põhjamaade nüüdisaegseima kütuselaboriga. Labori peamisteks klientideks on eelkõige riiklikku kütusealast järelevalvet teostavad institutsioonid (Maksu- ja Tolliamet, Keskkonnainspektsioon ja Tarbijakaitseamet), ent teenindame ka teisi organisatsioone, firmasid ja eraisikuid.

Kütuselaboris teostatakse kõiki vedelkütuste analüüse bensiinist (EVS-EN 228), diislikütusest (EVS-EN 590), biodiislikütusest (EVS-EN 14214) ja etanoolipõhistest kütustest (näiteks E85).

Kütusekvaliteedi büroo

Kütusekvaliteedi büroo viib Keskkonnaministeeriumi tellimusel läbi iga-aastast riiklikku kütuseseiret vastavalt Euroopa seirestandardile EN 14274 ja valmistab ette dokumentatsiooni kütusekvaliteedialaseks aruandluseks Keskkonnaministeeriumile.

Euroopa Komisjon on sätestanud kütusekvaliteedi standardid ning direktiividega 98/70/EÜ, 2003/17/EÜ kohustab liikmesriike analüüsima turustatavaid kütuseid ja esitama vormikohaseid statistilisi aruandeid.

Tolliteenuste büroo

Tolliteenuste büroo peamiseks tegevusalaks on teenuste osutamine Maksu- ja Tolliametile, aga teenindame ka teisi organisatsioone ning erasektori firmasid, samuti eraisikuid.

Toiduainete ja alkoholianalüüsid

EKUK analüütilise keemia laboris teostatakse kõikide toiduainete (nt piima- ja lihatooted, alkohoolsed joogid, kondiitritooted, maiustused) keemilisi analüüse ja füüsikaliste parameetrite määramist.