Virumaa osakond

EKUK-i Virumaa osakonna laborites Jõhvis ja Kohtla-Järvel tehakse vee-, õhu-, õhuheitmete- ja pinnaseuuringuid ning määratakse mitmesuguseid töökeskkonna parameetreid. Analüüsidega kontrollitakse saastatuse taset vastavalt Eesti seadustes ja rahvusvahelistes nõuetes esitatud piirnormidele.

Teenused ja tegevusalad

 • Heitvees saasteainete sisalduse määramine heitveepuhastusseadmete töö efektiivsuse hindamiseks ning väljalaskudest tingitud looduskeskkonna saastatuse taseme määramiseks.
  • Reovees ja reoveesetetes määratavad füüsikalised, keemilised ja bioloogilised näitajad: pH, lahustunud hapnik, lämmastiku-, fosfori-, väävli- ja klooriühendid, naftaproduktid, fenoolid, klorofüll, pindaktiivsed ained, metallid (Cr6, Fe) jm.
 • Põhjavee, joogivee ja pinnavee (Kirde-Eesti jõgede seire) kvaliteedi kontroll.
 • Pinnase saastatuse taseme määramine (nafta- ja õliproduktid, fenoolid ja teised keemilised näitajad).
 • Välisõhukvaliteedi kontroll linnades, asulates ning ettevõtete ümbruses.
  • Õhuproovide võtmine saasteainete määramiseks (vääveldioksiid, lämmastikdioksiid, fenool, väävelvesinik, ammoniaak, formaldehüüd, benseen, tolueen, stüreen, metüülpiiritus, tolm).
  • Meteoroloogiliste parameetrite (temperatuur, tuulesuund ja kiirus jm) fikseerimine.
  • Suitsugaaside ja tööstuslike õhuheitmete analüüsid: süsinikoksiid, vääveldioksiid, süsinikdioksiid, lämmastikdioksiid, lämmastikoksiid, hapnik.
 • Sisekliima / töökeskkonna parameetrite määramised: temperatuur, niiskus, müra, valgustatuse tase.

Tegeldakse ka uute analüüsimeetodite juurutamisega ning osaletakse riiklikel ja rahvusvahelistel võrdluskatsetel. Labori analüütilised katsemeetodid on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt. Tutvuge EKUK-i akrediteeringute ja sertifikaatidega.

EKUK-i Virumaa osakonna kontaktandmed.