Tartu osakond

EKUK-i Tartu osakonnas tegeldakse mulla ja taimse materjali keemilise analüüsimisega, sademetekeemia ning hüdrobioloogiliste uuringutega. Lisaks osutatakse väga laias valikus keskkonnakeemia-alaseid teenuseid.

Teenused ja tegevusalad

 • Pinna-, põhja- ja joogivee kvaliteedi määramine.
 • Hetkeliste ja ööpäevaste vooluhulkade mõõtmine.
 • Punkt-, aegproportsionaalsete ja vooluhulgaga proportsionaalsete veeproovide võtmine.
 • Reoveesette proovivõtt ning analüüs.
 • Saasteainete sisalduse määramine vees, pinnases ja elustikus.
 • Õhu kvaliteedi analüüsid.
 • Sademetekeemia uuringud.
 • Keskkonnaavariidest tingitud reostuse uuringud.
 • Mulla ning taimse materjali keemiline analüüs.
 • Hüdrobioloogilised uuringud.
 • Konsultatsioonid ja nõustamine.

Tegeldakse ka uute analüüsimeetodite juurutamisega ning osaletakse riiklikel ja rahvusvahelistel võrdluskatsetel. Labori analüütilised katsemeetodid on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt. Tutvuge EKUK-i akrediteeringute ja sertifikaatidega.

EKUK-i Tartu osakonna kontaktandmed.